Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 85/2015/NĐ-CP về thực hiện các chế độ chính sách đối với Lao động nữ

Thứ ba - 14/11/2017 22:38
Trong hội nhập và phát triển kinh tế vai trò của phụ nữ luôn được đề cao, tạo mọi điều kiện để lao động nữ phát huy hết mọi tiềm năng và thúc đẩy sự tham gia kinh tế hơn nữa của phụ nữ.
          Mặt khác, kinh tế thế giới đang có triển vọng cho tăng trưởng và cuộc cách mạng công nghệ thông tin bùng nổ hiện nay đã đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, lợi nhuận cho nền kinh tế khu vực. Điều này cũng sẽ đem lại cơ hội và thuận lợi cho lực lượng lao động nữ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều rào cản làm cản trở sự tham gia của phụ nữ trong việc làm, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe... không giống như lao động nam giới, lao động nữ có nhiều đặc thù vừa là lao động vừa là mẹ, chăm sóc gia đình... đòi hỏi pháp luật phải có những quy định riêng đối với lao động nữ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và quyền bình đẳng giới của lao động nữ, để thực hiện tốt hai chức năng: lao động và chăm sóc gia đình. Thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả của lao động nữ, Nghị định số 85/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành các quy định dành riêng cho lao động nữ: Nhà nước đảm bảo quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ thai sản; cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp.
          Thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức quán triệt triển khai nội dung của Nghị định tới 100% cán bộ công đoàn chủ chốt; chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các nội dung Nghị định vào chương trình công tác Nữ công hàng năm; lồng ghép tuyên truyền các nội dung của Nghị định 85/NĐ-CP với luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Kết quả triển khai thực hiện, có 13/13 LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và 912/1.069 công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP, đạt 85,3%.
            Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em trong nữ CNVCLĐ nói chung, nữ CNLĐ tại các doanh nghiệp nói riêng; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, gắn với triển khai  Kế hoạch hành động số 12/KH-TLĐ, ngày 30/3/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. Tích cực  tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp... các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của lao động nữ ... Kết quả, trong 2 năm các cấp công đoàn tổ 830 cuộc tuyên truyền cho 22.425 lượt nữ CNVCLĐ. 
           Ban Nữ công các cấp tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày truyền thống như: kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; “Tháng hành động vì trẻ em”; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Dân số thế giới 11/7; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức gặp mặt, tọa đàm ôn truyền thống, nói chuyện chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà; tổ chức các Hội thi “Nữ công gia chánh”, “Cắm hoa”, "Khéo tay hay làm" ... tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh... thu hút 30.485 lượt nữ CNVCLĐ tham gia;
           Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tăng cường phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong các doanh nghiệp, trong đó quan tâm đến các chế độ thực hiện đối với lao động nữ như: việc làm, tiền lương,  tiền thưởng, ký hợp đồng lao động, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, các quy định riêng đối với nữ CNLĐ; chế độ nghỉ ngơi đối với lao động nữ có thai trên 7 tháng, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi… theo quy định Bộ luật Lao động đã được người sử dụng lao động quan tâm, thực hiện khá đầy đủ. Trong 02 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát 06 cuộc tại 23 doanh nghiệp (trong đó số cuộc kiểm tra, giám sát do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp thực hiện 02 cuộc: 09 doanh nghiệp); các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh trực tiếp kiểm tra, giám sát 05 cuộc 19 doanh nghiệp. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy đa số các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của nữ CNLĐ như cải thiện điều kiện lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có lợi cho lao động nữ như quan tâm đến lao động nữ trong thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, một số doanh nghiệp đã tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động nữ. Việc thực hiện chính sách cho lao động nữ về nhà trẻ, mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ được đảm bảo do hệ thống trường Mầm non công lập phủ rộng mọi địa bàn trong tỉnh, đồng thời các trường Mầm non dân lập, các nhóm trẻ đang ngày càng được mở rộng quy mô đông về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Các doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có nhiều nội dung cao hơn quy định pháp luật có lợi cho người lao động như: thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo đảm việc làm, chế độ nâng lương, lương tháng thứ 13, cải thiện điều kiện làm việc, ăn ca, tổ chức tham quan, trợ cấp khó khăn đột suất, tổ chức sinh nhật, trợ cấp tiền tàu xe nghỉ phép, nghỉ tết, hỗ trợ phương tiện đi lại, mua bảo hiểm thân thể...cho CNLĐ, đặc biệt là lao động nữ.
           Qua hai năm triển khai thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện đạt được một số kết quả. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế: Một số công đoàn cơ sở doanh nghiệp chưa phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi của lao động nữ. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ chưa được thường xuyên; Công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng còn hạn chế. Để các chính sách mới đối với lao động nữ thực sự đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích của người lao động; người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ pháp luật lao động đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ; lao động nữ cần phải ý thức được tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp luật lao động, một mặt để đóng góp xây dựng doanh nghiệp mặt khác tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi bị xâm phạm. Ban nữ công quần chúng cần nắm chắc kiến thức về giới và pháp luật lao động để phổ biến các kiến thức về giới, bình đẳng giới và pháp luật cho lao động nữ nhằm nâng cao nhận thức của lao động nữ để họ tự bảo vệ quyền lợi và đóng góp cho xã hội.                                                                                                                            Vũ Thị Tươi - Trưởng ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2230 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16049 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5337 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay5,945
  • Tháng hiện tại181,890
  • Tổng lượt truy cập15,101,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây