Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh công tác tuyên giáo công đoàn năm 2017

Thứ năm - 16/02/2017 05:05
Năm 2016, xác định rõ tầm quan trọng của công tác Tuyên giáo công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
           Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết XII Đại hội Đảng toàn quốc; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; thực hiện văn hóa giao thông; công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ cán bộ công chức viên chức, của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội. Phối hợp triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp tuyên truyền các hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
           Năm 2017 với chủ đề hoạt động Công đoàn là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, công tác Tuyên giáo Công đoàn phải tích cực đổi mới phương pháp hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; hoạt động phải thiết thực, hiệu quả đi vào thực chất, phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Phải đặc biệt chú trọng đến tuyên truyền, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, CNVCLĐ, ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công đoàn. Các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:  Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm là công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII), đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 06-NQ/TW về đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
           Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng và củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ. Triển khai các hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những bài học về Bác Hồ với công nhân và tổ chức Công đoàn. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; chú trọng công tác giới thiệu phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Phát động và triển khai hiệu quả Tháng Công nhân năm 2017 theo Kế hoạch số 50/KH-TLĐ với những hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, trong đó cần tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động huy động mọi nguồn lực để quan tâm chăm lo cho người lao động; gắn với kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và tuyên truyền về an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ.
          Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và xây dựng các nội dung thực hiện Nghị quyết trong giai đoạn tiếp theo. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ; tiếp tục triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ.
          Đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tổ chức các hoạt động; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền các phong trào trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và Bản tin hoạt động Công đoàn tỉnh Điện Biên./.
                                                                                     
                                                                                                                                    Vũ Thị Tươi
                                                                                                                 Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1073 | lượt tải:302

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2648 | lượt tải:1184

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2114 | lượt tải:1021

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4980 | lượt tải:2506

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14928 | lượt tải:9566

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6001 | lượt tải:3556

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4966 | lượt tải:2094

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2977 | lượt tải:1175

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1944 | lượt tải:285

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1372 | lượt tải:276
Thống kê
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay18,799
  • Tháng hiện tại161,677
  • Tổng lượt truy cập14,799,400
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây