Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn các cấp tỉnh Điện Biên là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Thứ tư - 22/11/2017 04:46
Bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả trong suốt thời gian qua Công đoàn các cấp của tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh các chương trình hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm.
            Để chỉ đạo, thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chương trình công tác luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định. Tăng cường tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn với Chính quyền đồng cấp để cụ thể hóa phù hợp với hoạt động Công đoàn. Thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về mọi mặt;  phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; phát động, tổ chức, tổng kết các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng thành tích. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, số doanh nghiệp cũng tăng theo, hiện nay toàn tỉnh có trên 1300 doanh nghiệp, song chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân. Đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân lao động cũng tăng cả về số lượng, chất lượng, đa dạng về cơ cấu, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ... với 36.139 người, trong đó có 34.624 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.069 Công đoàn cơ sở. Thực tế những năm gần đây, Chính phủ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại ngành nghề, cắt giảm đầu tư công, ổn định nền kinh tế, khó khăn trong thu hút các nguồn lực đầu tư; do vậy đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong khi các doanh nghiệp của tỉnh phần lớn hoạt động ở quy mô nhỏ, trình độ kỹ thuật hạn chế, vốn không nhiều, dây chuyền sản xuất chưa đáp ứng, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Mặt khác, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, chất lượng lao động trong các doanh nghiệp chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu là lao động phổ thông. Hoạt động sản xuất, kinh doanh giàn trải ở vùng sâu, vùng xa, không tập trung, nên công tác quản lý về lao động, công tác thanh kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đối với người lao động gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động có xu hướng tăng lên.
            Song với trách nhiệm của tổ chức công đoàn và trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ), các doanh nghiệp cũng đã tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn, năng động tìm, tạo việc làm, cùng với Công đoàn cơ sở tháo gỡ, động viên, phát động, tổ chức các phong trào thi đua; tập trung chăm lo giải quyết, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo động lực tinh thần, tạo cầu nối giữa người sử dụng lao động với người lao động và tổ chức công đoàn được gắn bó, hoàn thiện hơn, tạo ra môi trường lao động ổn định, hài hòa tại doanh nghiệp.

 
22 Nov 17 16 50 38
Đ/c Trần Văn Sơn - UV BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh tháng 4/2017
 
            Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đều xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện đó là: Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động gắn kết trực tiếp với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua; tiếp tục cải thiện môi trường lao động, điều kiện lao động, vấn đề việc làm, thu nhập...; chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động hàng trăm lượt tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; việc làm, tiền lương, tiền thưởng, công tác an toàn vệ sinh lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và điều kiện làm việc của người lao động theo quy định của pháp luật lao động. Thông qua kiểm tra cho thấy nhìn chung việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đã có những bước chuyển biến đáng kể: Thu nhập, đời sống, điều kiện lao động của người lao động được quan tâm cải thiện, tiền lương bình quân đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với các doanh nghiệp còn vi phạm việc thực hiện chế độ tiền lương, tăng ca, phục cấp, chậm nộp, nợ đọng tiền BHXH, BHYT..., đã được liên ngành có các biện pháp yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các cấp ủy, chính quyền, công đoàn đã quan tâm khai thác các lợi thế của tỉnh, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, hỗ trợ cơ sở pháp lý và những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân phát triển, hàng năm tỉnh đã tạo việc làm cho trên 8.500 lao động, đời sống được cải thiện. Hàng năm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt từ 95% trở lên và Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp đạt từ 75% trở lên; nội dung hội nghị đã tập trung: Xây dựng chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm; công khai dân chủ về kế hoạch sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, nội quy, quy định cụ thể (nội quy quy chế hoạt động của doanh nghiệp, quy chế trả lương, vấn đề phúc lợi, thi đua khen thưởng, chi tiêu nội bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, nhận xét đánh giá phân loại chất lượng cán bộ, quy chế phối hợp giữa công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp, quy định trách nhiệm của người đứng đầu, của người lao động....). Công đoàn các cấp đã chủ động tham gia cùng Hội đồng sắp xếp đổi mới, chuyển đổi hoạt động, tiến hành thoái vốn tại 12/15 doanh nghiệp nhà nước, tham gia giải quyết hợp lý đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Quan tâm thực hiện các quy định về giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, mức lương, thưởng, các loại hình bảo hiểm, công tác an toàn vệ sinh lao động, chế độ sinh hoạt và hoạt động công đoàn...theo quy định của pháp luật về lao động.
           Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và một số ban, ngành chức năng quản lý nhà nước tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh đạo doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến Hợp đồng lao động, cơ chế, nguồn lực, vấn đề sản xuất, tiêu thụ sản phẩm...; ký kết chương trình phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, hướng dẫn Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động, các doanh nghiệp nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nợ kinh phí công đoàn. Tổ chức các cuộc làm việc, phối hợp gặp mặt các doanh nghiệp để trao đổi, đánh giá tình hình quan hệ lao động, đưa ra các biện pháp về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc tỉnh, các đoàn thể và các cơ quan chức năng, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp, các hoạt động giám sát phản biện xã hội theo quyết định 218/QĐ-TW. Kiện toàn nâng chất lượng hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật, trong 5 năm gần đây đã tư vấn được gần 500 lượt công nhân, viên chức, người lao động hỏi về quyền lợi, chế độ chính sách. 

 
22 Nov 17 16 51 28
Lãnh đạo Sở Y tế Điện Biên triển khai công tác huấn luyện ATVSLĐ
 
          Tăng cường tập huấn, huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; phối hợp tổ chức thao diễn, diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Tổ chức tốt các Tuần lễ quốc gia và Tháng an toàn vệ sinh lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Hội thi an toàn vệ sinh lao động toàn tỉnh lần thứ nhất đã thu hút 12 đội của các huyện thị, thành phố, các doanh nghiệp tham gia đạt chất lượng tốt; các Công đoàn cơ sở đã cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hội thi tại cơ sở và thành lập các đoàn tham gia hội thi chuyên ngành do cấp trên tổ chức đều đạt thành tích cao. Thực hiện nghiêm túc các quy định, các tiêu chuẩn về chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động công tác an toàn trong lao động sản xuất, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh nghề nghiệp; đo môi trường lao động, cải thiện điều kiện lao động tại các cơ sở sản xuất, chế biến, các doanh nghiệp; hàng năm trên 93% các doanh nghiệp đạt từ 90 trở lên/100 điểm chuẩn, do vậy mỗi năm đã có hàng chục lượt tập thể và cá nhân đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Lao động thương binh xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục an toàn lao động, Ủy ban nhân dân các huyện khen thưởng thành tích về thực hiện tốt công tác an toàn lao động và phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".
            Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, giải ngân nguồn vốn vay 120/CP cho 47 hộ gia đình đoàn viên, người lao động vay gần 1,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 70 lao động, thu nhập bình quân trên 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời công đoàn các cấp còn trực tiếp tín chấp ngân hàng cho hàng ngàn đoàn viên được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, làm nhà, mua sắm phương tiện, tiện nghi trong gia đình. Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị quyết của Tổng Liên đoàn về quy định chế độ bữa ăn ca cho người lao động, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp (điển hình là Công ty cổ phần xi măng Điện Biên, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên, Công ty TNHH Đầu tư&xây dựng Mạnh Quân, Công ty cổ phần Môi trường và xây dựng Điện Biên...). Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức "Tết sum vầy" cho công nhân lao động, tăng cường vận động đoàn viên, người lao động đóng góp tiền lương và thu hút các nguồn lực hỗ trợ từ Liên đoàn lao động các tỉnh, công đoàn bộ ngành trung ương số tiền hàng chục tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi và trao hàng ngàn xuất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, vé tàu xe, quà tết cho người lao động. Trong 5 năm gần đây công đoàn đã hỗ trợ 2.488 triệu đồng để xây mới và sửa chữa 79 nhà ở "mái ấm công đoàn"; ngoài ra Liên đoàn Lao động tỉnh còn kêu gọi, kết nối với các tổ chức, cá nhân thiện nguyện ngoài tỉnh hỗ trợ trên 5 tỷ đồng để xây dựng nhà lớp học, nhà văn hóa bản, đồ dùng sinh hoạt gia đình, đồ dùng học sinh... tại các xã bản khó khăn.
             Trước thực trạng đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động trong thời gian tới đòi hỏi các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động hiểu rõ để thực hiện có hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sát cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động công đoàn, kịp thời nắm chắc tâm tư nguyện vọng của người lao động. Vấn đề mấu chốt hiện nay là công đoàn cần tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, bền vững tại doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động. Chủ động đề xuất với chủ doanh nghiệp cử những công nhân lao động được đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thời kỳ hội nhập quốc tế, thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với công việc, xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định. Tăng cường tuyên truyền giáo dục công nhân lao động hiểu biết về pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật doanh nghiệp... và có ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật . Đồng thời, Công đoàn đề xuất với người sử dụng lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập, thực hiện các nghĩa vụ, chế độ, chính sách cho người lao động. Cần xây dựng các chế độ nhằm thu hút, đãi ngộ, đào tạo, sử dụng nhân tài, có như vậy doanh nghiệp mới có được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật trình độ cao và đội ngũ công nhân lành nghề, toàn tâm toàn ý phục vụ doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Làm được điều này, doanh nghiệp sẽ có một môi trường lành mạnh, ổn định, có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, theo kịp xu thế mới. Đồng thời tỉnh cần tạo điều kiện về hành lang pháp lý, cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình, dự án, thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh, từ đó tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động. Các cấp Công đoàn cần tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp, xây dựng quy chế phối hợp với chuyên môn; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần thúc đầy sản xuất phát triển. Tích cực tập hợp, thu hút đông đảo người lao động và người sử dụng lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như Nghị quyết Công đoàn các cấp đề ra, không ngừng xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng với yêu cầu phát triển của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại một tỉnh miền núi.
                                           
  
                                                                                                                 Phạm Thị The - Liên đoàn lao động tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2230 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16049 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5337 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay5,928
  • Tháng hiện tại181,873
  • Tổng lượt truy cập15,101,930
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây