Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017): Công đoàn Việt Nam 88 năm phát triển và trưởng thành

Thứ hai - 24/07/2017 05:30
Quá trình hình thành và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành chính quyền cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết nên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mỗi thời kỳ cách mạng.
           Được thành lập ngày 28/7/1929, từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng với 11 kỳ Đại hội, 6 lần đổi tên song Công đoàn Việt Nam vẫn là tổ chức duy nhất do Đảng sáng lập và lãnh đạo; là thành viên nòng cốt của khối liên minh Công – Nông – Trí và đại đoàn kết toàn dân; là sợi dây nối liền Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân và là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong mọi hoạt động. Công đoàn Việt Nam là tổ chức quần chúng rộng lớn nhất của giai cấp công nhân, một tổ chức thống nhất về chính trị, tổ chức. Công đoàn Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động ngày càng tốt hơn.
          Thực hiện Nghị quyết của các kỳ Đại hội, các cấp Công đoàn cả nước đã tích cực chủ động thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia xây dựng hoàn thiện hàng trăm Luật, Pháp lệnh, Nghị định liên quan đến các chính sách, chế độ, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Nổi bật là Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trụng chỉ đạo, thực hiện việc nghiên cứu và tham gia xây dựng Bộ Luật Lao động (năm 2012), Luật Công đoàn (năm 2012). Cả hai dự thảo Luật quan trọng này, đã được Quốc hội khóa XIII thảo luận và nhất trí thông qua với sự đồng thuận cao. Thông qua đó, tạo nên cơ sở pháp lý cho hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn có những bước phát triển mới.
          Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hằng năm đã có hơn 95% cơ quan, đơn vị mở HNCBCC, hơn 93% doanh nghiệp NN mở đại hội CNVC, số đơn vị ký kết TƯLĐTT hằng năm đạt bình quân 64%. Có thể nói đây là những bước tiến quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại nhiều doanh nghiệp. Các hoạt động đối thoại giữa NLĐ với chính quyền, Công đoàn và NSDLĐ được tổ chức kịp thời, đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, bình ổn tâm lý sinh hoạt, cuộc sống của CNLĐ.
Các phong trào thi đua “Lao động gỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “An toàn giao thông”, “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” v.v.v được thực hiện sôi nổi, rộng khắp; tích cực tham gia ủng hộ Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đội ngũ CNVC,LĐ luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong cuộc vận động xã hội nhân đạo, từ thiện, xây dựng quỹ Tấm lòng vàng, ngày vì người nghèo... với giá trị hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

 
5 22 2017 4 23 12 pm

          Cùng với sự triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp Công đoàn quan tâm chỉ đạo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đông đảo đoàn viên, NLĐ.
Hoạt động “Tháng Công nhân” được Công đoàn phát động trong cả nước gắn với kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5) đã thu hút hàng triệu lượt CNLĐ tham gia, mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, đánh dấu bước phát triển trong đổi mới hình thức tập hợp đoàn viên, NLĐ, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
           Với những hành động thiết thực, những chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc trong 88 năm qua, khẳng định hệ thống Công đoàn cả nước đã đang và sẽ tiếp tục phát huy rõ vị trí, vai trò, chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của cán bộ, đoàn viên với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”.
Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công đoàn đã vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Vị thế của tổ chức công đoàn trong xã hội từng bước được nâng lên. Quan hệ quốc tế của Công đoàn Việt Nam từng bước được mở rộng. Đội ngũ công nhân, viên chức, lao động nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, nỗ lực vươn lên trong lao động và công tác...giữ vai trò quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng.
          Cùng với sự phát triển và trư­ởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trải qua 10 kỳ Đại hội, Công đoàn Điện Biên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, là trung tâm tập hợp, vận động CNVCLĐ, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
          Trong những năm qua, do đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn vững mạnh. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; phong trào thi đua học tập và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhờ đó chất lượng đội ngũ công nhân ngày một nâng cao; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quán triệt thực hiện có hiệu quả; phong trào thi đua liên kết, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và phát triển nông thôn được các ngành quan tâm, CNVCLĐ hưởng ứng nhiệt tình; phong trào "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" được duy trì từng bước đạt hiệu quả....Các phong trào thi đua đều phù hợp điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, là động lực thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất và công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong CNVCLĐ, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của tỉnh. Công đoàn tích cực tham gia, kiểm tra, giám sát, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện, đã hạn chế đơn thư, không có đình công, bãi công tập thể xảy ra.
          54 năm ra đời và phát triển, hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên quản lý 10 Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, 8 Công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh, 36.765 CNVCLĐ, 1.075 Công đoàn cơ sở. Với những đóng góp to lớn của công đoàn tỉnh Điện Biên đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động (hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba) và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
          Phát huy truyền thống lịch sử Điện Biên Phủ Anh hùng, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Điện Biên luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội X Công đoàn tỉnh; tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa Đất nước.


 
                                                                                  Hoàng Ngọc Vinh - (Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5103 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16052 | lượt tải:9845

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5342 | lượt tải:2233

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3176 | lượt tải:1227

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2035 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay6,735
  • Tháng hiện tại182,680
  • Tổng lượt truy cập15,102,737
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây