Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nữ công nhân viên chức lao động tỉnh Điện Biên tích cực thi đua xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"

Thứ năm - 14/07/2016 04:56
Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
           Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành, phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc; truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình gìn giữ, vun đắp trong suốt quá trình lịch sử. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc quan hệ trong gia đình có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại, là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác gia đình Việt Nam của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành; việc thành lập cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày gia đình Việt Nam, thực tế đã khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội, xã hội đối với gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước hội nhập quốc tế. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung đó trên địa bàn toàn tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành triển khai nhiều văn bản liên quan đến công tác gia đình, đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
 
7 14 2016 3 54 47 PM
Đ/c Hoàng Ngọc Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2011 - 2015 tại Hội nghị biểu dương 28/6/2016
 
           Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hiện nay, trước những thời cơ, và thách thức, công tác gia đình ngày càng được đặt ra với nhiều ý nghĩa hết sức cần thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác gia đình, những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã tích cực quan tâm chỉ đạo các cấp Công đoàn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo công tác xây dựng gia đình cấp tỉnh; đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng gia đình, Ban vì sự tiến bộ của nữ CNVCLĐ, kịp thời xây dựng chương trình hoạt động; ban hành Chương trình hành động số 16/CTr-LĐLĐ ngày 14/9/2011 về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; cử 01 đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Hàng năm đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo, triển khai đến các cấp công đoàn và gia đình CNVCLĐ toàn tỉnh thực hiện đạt kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng gia đình phát triển bền vững tại địa phương; trong đó phải khẳng định vai trò, trách nhiệm, sự đóng góp to lớn của lực lượng gia đình nữ CNVCLĐ toàn tỉnh; được gắn kết việc xây dựng Gia đình văn hóa với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nữ CNVCLĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới và gia đình, giáo dục truyền thống, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, mục tiêu phấn đấu xây dựng gia đình nữ CNVCLĐ “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với nhiều hình thức, nội dung thiết thực, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ nhiệt tình tham gia. Thông qua việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác gia đình; tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công CĐCS tiêu biểu tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 - 2015; Hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2011-2015. Tại các công đoàn ở cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tổ chức trên 400 cuộc hội thảo, hội thi, hội thao, tìm hiểu kiến thức pháp luật, các giải thi đấu thể thao, thi nữ công gia chánh, hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, “Bữa tiệc gia đình”, “Gia đình điểm 10 chất lượng”, thi cắm hoa, nữ khéo tay hay làm, hội thi ứng xử văn hóa công sở, giáo viên tài năng duyên dáng; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề nhân các ngày kỷ niệm truyền thống: ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày quốc tế hạnh phúc 20/3; ngày gia đình Việt Nam 28/6; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10...; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, truyền thông, tuyên truyền Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, công tác Dân số-KHHGĐ, chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đó là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... Phát động và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn kết trực tiếp với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được triển khai rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực, đã đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng; phong trào đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa bằng nhiều tên gọi phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề như: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” của nữ cán bộ giáo viên ngành Giáo dục; “Đoàn kết tốt kỷ luật nghiêm, thu thuế giỏi, đảm việc nhà” của nữ cán bộ CNVCLĐ ngành Thuế; "Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà" của nữ cán bộ CNVCLĐ ngành Ngân hàng... đã thực sự là điểm tựa để nữ CNVCLĐ phấn đấu. Dù ở lĩnh vực, vị trí công tác nào, nữ CNVCLĐ cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, vượt khó vươn lên, chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, xây dựng tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ theo từng vị trí công việc đảm nhiệm.      
 
7 14 2016 3 55 22 PM
Công đoàn Viên chức tỉnh trao hoa cho các CĐCS tham gia Hội diễn chào mừng các sự kiện chính trị
 
           Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức cho CNVCLĐ tham gia xây dựng chính sách pháp luật các bộ luật, luật liên quan đến công tác gia đình, trẻ em, bình đẳng giới. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác gia đình xây dựng nội dung, chương trình hoạt động từng giai đoạn phù hợp. Thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn về chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần gia đình CNVCLĐ. Tổ chức 370 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến gia đình và lao động nữ, đảm bảo tiền lương, tiền công, làm thêm giờ, nghỉ phép; chủ động đề xuất với người sử dụng lao động đảm bảo chế độ  khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho trên 80% nữ CNVCLĐ; thực hiện đúng, kịp thời chế độ thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với lao động nữ. Tạo mọi thuận lợi để hàng ngàn lượt nữ CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, gặp mặt biểu dương, khen thưởng, trao tặng trên 1.000 suất quà, hỗ trợ phẫu thuật tim, tặng sổ tiết kiệm... cho con CNVCLĐ nhân dịp tổng kết năm học, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ; xây dựng 03 nhà công vụ, nhà lớp học mầm non trị giá gần 01 tỷ đồng; trao trên 30.000 vở viết, 3000 cặp phao cứu sinh, hàng nghìn bộ quần áo, chăn, màn, giầy thể thao, đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt giúp đỡ học sinh vùng sâu, vùng xa tổng giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Để nâng cao thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, các cấp công đoàn đã vận động gia đình nữ CNVCLĐ bằng mọi hình thức: tiết kiệm, thu hút mọi nguồn lực, hỗ trợ, tín chấp vay vốn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng, thẩm định, xét duyệt giải ngân kịp thời hàng chục gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ nguồn vốn 120/CP thu hồi đến hạn, từ nguồn quỹ nữ công để tập trung phát triển chăn nuôi, tăng gia sản xuất, làm nghề thủ công, mở dịch vụ buôn bán nhỏ, tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 110 nhà ở "Mái ấm Công đoàn" số tiền 2,72 tỷ đồng cho gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
           Với 17.581 nữ CNVCLĐ chiếm gần 50% tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh, gia đình lao động nữ đã có mặt trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề từ tỉnh đến vùng cao, vùng xa, vùng biên giới. Trong công tác gia đình, nữ CNVCLĐ những năm qua đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Với vai trò là người bà, người mẹ, người vợ trong gia đình, người thầy đầu tiên của các con, nữ CNVCLĐ luôn là những tấm gương mẫu mực, là điểm tựa vững chắc để nuôi dạy các con nên người. Dù là người lãnh đạo quản lý, hay người giáo viên, người bác sỹ, hay là người công nhân trực tiếp lao động sản xuất..., nữ CNVCLĐ đều giàu lòng nhân ái, luôn khắc phục vượt qua mọi khó khăn thách thức của cuộc sống, luôn chăm lo xây dựng, quan tâm động viên chia xẻ mọi công việc trong gia đình, tích cực nuôi dạy con ngoan học giỏi, phụng dưỡng cha mẹ già, là điểm tựa vững chắc cho mọi thành viên trong gia đình phát triển, luôn có ý thức tôn trọng và trách nhiệm xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng. Nhiều nữ CNVCLĐ giữ chức vụ cao trong xã hội nhưng khi về đến gia đình vẫn là người dâu hiền, người vợ đảm, người con ngoan, người mẹ, người bà, người chị, người em mẫu mực trong từng gia đình. Hàng năm đã có trên 95% nữ CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kịp thời tổ chức Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu 5 năm (2010-2015), hội nghị thi đua điển hình tiên tiến, sơ kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nghị quyết 6b, chỉ thị 03 của Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác vận động nữ. Tích cực bồi dưỡng giới thiệu hàng trăm nữ CNVCLĐ tiêu biểu tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cơ bản đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định, nâng chất lượng người đại biểu; hàng trăm lao động nữ ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 95% gia đình nữ đạt “Gia đình văn hóa”. 5 năm qua đã có hàng chục nữ CNVCLĐ được Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương lao động và Bằng khen; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân nữ CNVCLĐ được tổ chức Đảng, lãnh đạo chuyên môn từ trung ương đến địa phương tặng thưởng thành tích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 02 cờ thi đua, 18 bằng khen cho tập thể và cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 02 cờ thi đua, 200 bằng khen cho tập thể và gia đình nữ; hàng nghìn lượt tập thể nữ, cá nhân lao động nữ được công đoàn cấp trên cơ sở và các CĐCS tặng giấy khen; điển hình là 30 gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu được khen thưởng, tôn vinh tại Hội nghị biểu dương Gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2011 – 2015 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2016 vừa qua. Những thành tích đó đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng, của các cấp công đoàn, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 
 
7 14 2016 3 56 08 PM
Các đ/c lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến
         
          Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; mặt trái của cơ chế thị trường đang tác động đến các vấn đề của đời sống xã hội và gia đình; một số quy địnhvề việc thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình có điểm còn bất cập. Các mối quan hệ đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như lối sống, nếp nghĩ, cách ứng xử, cư xử, kính trên nhường dưới có biểu hiện xuống cấp; tình trạng ly hôn, ly thân, bạo lực gia đình gia tăng; tệ nạn xã hội đang tác động, xâm nhập vào một số gia đình, đã tác động làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc nuôi dạy, giáo dục con cháu và hạnh phúc bền vững của một số gia đình; tình trạng sinh con thứ 3, khoảng cách sinh con dày có chiều hướng tăng lên; một số không nhỏ nữ CNVCLĐ công tác ở vùng cao, vùng xa điều kiện để xây dựng mái ấm gia đình gặp nhiều khó khăn; số lượng học sinh đi học sau khi ra trường không bố trí được việc làm ổn định tăng; việc làm, thu nhập của gia đình công nhân lao động ở một số đơn vị sản xuất kinh doanh không ổn định, điều kiện sống chưa được bảo đảm, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. 
           Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, xây dựng gia đình văn hóa trong nữ CNVCLĐ. Thời gian tới các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục bám sát Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Kết luận 26-TB/TW ngày 19/5/2011 của Ban Bí thư Trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 49 về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước”; Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình; Quyết định 629/QĐ-TTg ngày 29/5/2012 về “Phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, Quyết định 1199/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia dân số, KHHGĐ giai đoạn 2012-2015; Quyết định 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm”; Kế hoạch 865/KH-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược dân số, sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015; Quyết định 809/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt "Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Điện Biên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020"; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên.
         Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ về đời sống gia đình, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình như: Hiến pháp, Luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, bộ luật dân sự, hình sự, bộ luật lao động, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên... Đa dạng các hình thức, kịp thời cung cấp kiến thức, xây dựng kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu xây dựng gia đình hòa thuận, giữ gìn gia phong, thuần phong mỹ tục của dân tộc; thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, không lãng phí, không mê tín dị đoan, gia đình không có người mắc các tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào văn nghệ thể thao, rèn luyện sức khỏe; xây dựng mối đoàn kết, chăm lo xây dựng ổn định và phát triển cuộc sống gia đình ngày càng vững chắc.
          Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xoá bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, trong việc hiếu việc hỷ đảm bảo đúng quy định, xây dựng gia đình phát triển bền vững. Nhận thức rõ gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp; đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững, trong từng gia đình đều phải có trách nhiệm với các thành viên, với xã hội; xây dựng gia đình phải luôn gắn với sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
           Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Nữ CNVCLĐ tỉnh Điện Biên tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tác phong lao động công nghiệp, nghiêm túc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các quy định của địa phương nơi bản thân và gia đình đang cư trú; chú trọng quan tâm đến số gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
            Là lực lượng tiên phong ở mọi lĩnh vực, nữ CNVCLĐ trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt hơn các nội dung, tiêu chuẩn về xây dựng Gia đình thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó là: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; luôn nêu cao trách nhiệm, gương mẫu để chăm lo xây dựng chính cuộc sống của từng gia đình, đồng thời còn có trách nhiệm cao trong việc vận động mọi cán bộ, CNVCLĐ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh Điện Biên, chương trình công tác xây dựng Gia đình của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đã đề ra.

 
                                                                                                           Mai The - Liên đoàn Lao động tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16050 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5338 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay6,137
  • Tháng hiện tại182,082
  • Tổng lượt truy cập15,102,139
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây