Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh Điện Biên tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự

Thứ năm - 17/05/2018 04:35
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc định hướng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch về đảm bảo ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
             Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động, tích cực quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch liên ngành trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, an toàn nội bộ, bí mật nhà nước, công tác phòng chống tội phạm, cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các ngành, các cấp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này tại đơn vị mình phụ trách. Tăng cường tuyên truyền giáo dục với nhiều hình thức, hưởng ứng các sự kiện, các chủ đề, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, CNVCLĐ, nhân dân và toàn xã hội nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, ý thức trách nhiệm tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị để phát triển kinh tế xã hội, tạo nhiều việc làm, cải thiện đời sống cho cán bộ và nhân dân.
 
17 May 18 15 43 51
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Công an tỉnh ký kết Quy chế phối hợp tháng 4/2018
 
          Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai đến các đơn vị trực thuộc Công an và Công đoàn tỉnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường kỷ luật, kỷ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp"; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh"; Quyết định 1610/QĐTTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020; Thông tri 02/TT/TU ngày 13/1/2011 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 340/KH-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 369/TLĐ ngày 15/3/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Chương trình thông tin, giáo dục, truyền thông, phòng, chống tội phạm, ma túy trong CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh về thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ 20-TW 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; cuộc vận động xây dựng người cán bộ CCVCLĐ “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”... Cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Thông tư 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" với nội dung sát hợp, hình thức tổ chức đa dạng, lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, sơ, tổng kết, từ đó nâng cao nhận thức gương mẫu chấp hành, phát huy truyền thống yêu nước; "Sống, làm việc theo hiến pháp pháp luật", giữ vững khối đoàn kết góp phần xây dựng hệ thống chính trị ổn định ngay từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, địa phương.
            Phối hợp tốt với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, các ngành ban chức năng, Công an các huyện thị thành phố, các phường xã để triển khai những nhiệm vụ liên quan đúng quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh - huyện, Bản tin hoạt động Công đoàn, Trang thông tin điện tử Công đoàn, chương trình An ninh Điện Biên... đã đạt được những kết quả rõ nét. Cấp phát 100 bộ tài liệu “hỏi, đáp về công tác phòng chống tội phạm trong CNVCLĐ”, 30.800 tờ rơi, 600 cuốn tài liệu, 15 cụm pano, 32 lớp tập huấn về phòng chống và những tác hại của các loại tội phạm, hàng ngàn buổi truyền thông kiến thức pháp luật về an toàn giao thông cho hàng ngàn lượt CNVCLĐ, học sinh và nhân dân. Tổ chức 15 cuộc ra quân xuống đường cổ động, diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới, Ngày toàn dân phòng chống ma túy; Tuần lễ Quốc gia (tháng hành động) về ATVSLĐ, ngày môi trường thế giới; tháng (năm) cao điểm về An toàn giao thông... cho trên 7.000 lượt CNVCLĐ; trao 2.800 chiếc cặp phao cho học sinh đi học qua suối... Phối hợp tổ chức các đợt bảo vệ các sự kiện chính trị của tỉnh, dịp Đại hội Công đoàn, dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp..., đảm bảo an ninh trật tự trên mọi lĩnh vực, từng bước kiềm chế sự gia tăng một số loại tội phạm, bảo vệ an toàn thiết bị, tài sản cơ quan.
           Phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao. Tăng cường quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình giữ vững lập trường, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh chống lại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không dao động trước những thủ đoạn lôi kéo, chia rẽ của các phần tử xấu kích động, nói xấu chế độ, tung tin đồn nhảm gây mất đoàn kết trong cán bộ và nhân dân... Các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức cho 100% đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, không phạm tội, không vi phạm tệ nạn xã hội, không buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy. Phối hợp phát hiện các loại tội phạm, phát giác người nghiện, người tái nghiện, rà soát thống kê người mắc nghiện là CNVCLĐ. Khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hoá cai nghiện ma tuý, tăng cường công tác quản lý, dạy nghề, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất, giải quyết việc làm.
           Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành chức năng để kiểm tra việc thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch đã ban hành tại 130 đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực: Điện lực, Bưu điện, Viễn thông, Xăng dầu, các doanh nghiệp khai thác đá, các cửa hàng buôn bán hóa mỹ phẩm, thực phẩm, buôn bán sửa chữa ô tô, xe máy... về các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, phòng chống độc hại, công tác an toàn lao động trong sản xuất, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; kiểm tra việc tổ chức đăng ký, kiểm định máy móc, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, việc tuyên truyền tập huấn huấn luyện, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... Đa số các đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc, quan tâm đến công tác ATVSLĐ - PCCN, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động, trang bị các dụng cụ an toàn, thiết bị phòng chống cháy nổ, tổ chức hội thao, hội thi phòng cháy chữa cháy theo quy định.
              Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng quy chế BVBMNN của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ, dân chủ của CNVCLĐ. Hằng năm kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC-VC, hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, Hội nghị giao ban cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, giao ban khối Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đồng cấp. Kịp thời triển khai các văn bản của tỉnh, của Công an tỉnh, tổ chức cho 100% cán bộ CNVCLĐ ký cam kết trách nhiệm về bảo vệ bí mật Nhà nước, việc bảo quản lưu trữ tài liệu, thành lập bộ phận theo dõi công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước. Các văn bản đi, đến được cập nhật xử lý kịp thời; các văn bản mật được xử lý, in, soát, sao, chụp  đúng quy trình, được quản lý, sử dụng, lưu trữ đúng quy định. Qua kiểm tra 16 cơ quan, đơn vị thì có 14/16 đơn vị đã ban hành quy chế bảo vệ BMNN, 11/16 cơ quan đơn vị đã xây dựng ban hành văn bản quy định độ mật của từng loại tài liệu, vật mang BMNN thuộc thẩm quyền quản lý; mở 02 lớp tập huấn cho lực lượng bảo vệ các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đã có hơn 200 người tham gia lớp tập huấn...
            Có thể khẳng định, trong 5 năm gần đây việc triển khai thực hiện Kế hoạch Liên ngành giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được khẳng định. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo đơn vị đã có nhiều chuyển biến, thực hiện ở nhiều hình thức, nội dung đa dạng, đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, CNVCLĐ đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, điều tra làm rõ trên 600 vụ án, khởi tố, bắt giữ trên 920 đối tượng, qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, nhà trường đều đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự”; tỷ lệ các cơ quan đơn vị được xếp loại khá, xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm sau cao hơn năm trước, trên 95% cơ quan đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục đó là: Việc triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo, việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, tổ chức thực hiện còn lúng túng, nhất là số cán bộ được giao trực tiếp làm công tác văn thư, tổng hợp cơ sở xã. Một số CĐCS, lực lượng bán chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn thiếu kinh nghiệm, chất lượng tham mưu, phối hợp và hiệu quả còn thấp. Hoạt động của một số mô hình tự quản, bảo đảm an toàn về an ninh trật tự còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở một số ít cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm duy trì thường xuyên nên hiệu quả chưa cao.
            Trong thời gian tới, để thực hiện tốt trong đảm bảo an ninh, trật tự đạt hiệu quả thiết thực, các cấp công đoàn và lực lượng an ninh của tỉnh tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH Trung ương Đảng về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 1419/QĐ-UBND, ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng an ninh tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”; Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"; Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới"; Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
           Lực lượng Công an và Công đoàn các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp số 50/QCPH/CA-LĐLĐ ngày 26/4/2018 giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự đi vào đời sống của cán bộ, CNVCLĐ góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Đa dạng  các hình thức tuyên truyền để cán bộ, CNVCLĐ nâng cao ý thức chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm để “tự phòng -tự chống” góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế của cơ quan, bảo vệ tài sản, đảm bảo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, phòng cháy chữa cháy, chú trọng công tác quản lý các đoàn khách, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng mạng nội bộ, mạng internet và các lĩnh vực khác có liên quan đến an toàn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


                                                                                                               Phạm Thị The - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1163 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2757 | lượt tải:1205

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2219 | lượt tải:1044

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5088 | lượt tải:2543

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 15982 | lượt tải:9816

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6259 | lượt tải:3666

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5302 | lượt tải:2223

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3159 | lượt tải:1222

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2032 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1441 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay10,176
  • Tháng hiện tại161,248
  • Tổng lượt truy cập15,081,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây