Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên chỗ dựa vững chắc cho người lao động

Thứ sáu - 29/07/2022 00:16
05 năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Điện Biên đã bám sát chương trình, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác, cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn vào thực tiễn phong trào công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ) và hoạt động Công đoàn. Bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực CĐVC tỉnh đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; trở thành chỗ dựa vững chắc cho người lao động.
      Hiện nay, CĐVC tỉnh có 79 Công đoàn cơ sở trực thuộc; trong đó, khối khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước 62, khối khu vực sản xuất, kinh doanh có 17 Công đoàn cơ sở. Với tổng số 4.314 CBCCVCLĐ; trong đó hiện CĐVC có 3.852 đoàn viên. Thực hiện vai trò đại diện, 05 năm qua Công đoàn đã tham gia thành viên trong các hội đồng của cơ quan, đơn vị liên quan đến xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, nâng lương, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; tham gia với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện quyền lợi, chế độ cho người lao động. Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động các cấp CĐVC tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ đề về hoạt động Công đoàn và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, CĐVC tỉnh đẩy mạnh thực hiện các biện pháp góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động...
      Xác định rõ, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng và phải làm thường xuyên; CĐVC tỉnh luôn chủ động tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chủ trương công tác công đoàn đến đoàn viên, CCVCLĐ bằng nhiều hình thức. Đặc biệt tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Vì thế, 100% đoàn viên, CCVCLĐ được học tập, quán triệt chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước...
      Với tinh thần “Thi đua là yêu nước…”, từ CĐVC tỉnh tới các CĐCS đã không ngừng nỗ lực thi đua hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Các cấp Công đoàn tích cực tham gia công tác quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; tham gia công tác cải cách thủ tục hành chính, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; vận động đoàn viên, cán bộ, CCVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Từ phong trào thi đua yêu nước, đã có 1.119 CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp trung ương, địa phương khen thưởng; nhiều mô hình tốt, cách làm hay được nhân rộng, góp phần làm lợi nhiều tỉ đồng cho các cơ quan, đơn vị... Tiêu biểu Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng Liên đoàn phát động, các cấp CĐVC tỉnh đã cập nhật được 186/126 sáng kiến, vượt 147% so với kế hoạch giai đoạn 1.
      Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn những năm qua luôn được Công đoàn Viên chức tỉnh quan tâm đúng mức. Trong 05 năm, Công đoàn Viên chức tỉnh đã ra quyết định kiện toàn Ban Chấp hành cho 36 CĐCS; chỉ đạo CĐCS tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ; sáp nhập 37 CĐCS từ các Công đoàn Ngành. Công tác phát triển Đảng được CĐCS quan tâm, chú trọng. Các CĐCS đã giới thiệu cho Chi bộ, Đảng bộ trên 550 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và đều được xem xét, kết nạp Đảng.
      Với 2.010 CBCCVCLĐ là nữ, trong đó 1.948 đồng chí là đoàn viên công đoàn; công tác nữ công luôn được CĐVC tỉnh quan tâm, hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua; chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho lao động nữ... Theo dõi của Công đoàn Viên chức tỉnh, đã có trên 95% các CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực cho nữ CCVCLĐ như: Tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi nấu ăn, cắm hoa nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, thể thao, khám sức khỏe, tham quan học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Nhiều Công đoàn cơ sở là điển hình, như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường...
      Bằng những chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; 05 năm qua, có 654 người được nâng lương trước thời hạn, 2.995 người nâng lương thường xuyên; 253 người được giải quyết chế độ nghỉ hưu; 15 CBCCVC được bổ nhiệm chức danh trưởng ngành, 25 CBCCVC được bổ nhiệm chức danh phó ngành và tương đương; 529 CBCCVC được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh trưởng, phó phòng. Trong các dịp lễ, Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Tháng nhân đạo... hàng trăm suất quà, hàng chục vé xe ô tô, vé máy bay... được CĐCS vận động, quyên góp trao tặng đoàn viên, người lao động với tổng trị giá trên 01 tỷ đồng. CĐVC tỉnh tổ chức trao tặng 08 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 280 triệu đồng. Vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ các CĐCS ủng hộ các quỹ xã hội, nhân đạo từ thiện với số tiền trên 5,7 tỷ đồng; Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 01 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật khác; Ủng hộ, giúp đỡ các xã khó khăn với số tiền trên 02 tỷ đồng; kết nối tài trợ, giúp đỡ các xã khó khăn với số tiền trên 50 tỷ đồng; tham gia hiến trên 2.980 đơn vị máu...
      Hằng năm CĐVC tỉnh phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng xuất, chất lượng hiệu quả, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” được các cấp CĐVC tỉnh tích cực hưởng ứng, thực hiện. Ghi nhận thành quả thi đua, phấn đấu của đoàn viên, người lao động, 05 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng 04 Cờ Thi đua xuất sắc và 02 Cờ chuyên đề, 11 Bằng khen toàn diện và chuyên đề; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 03 Cờ thi đua xuất sắc, tặng Bằng khen toàn diện và chuyên đề cho 47 tập thể, 68 cá nhân; CĐVC tỉnh tặng giấy khen 242 lượt tập thể và 438 lượt cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 lượt tập thể, 02 lượt cá nhân thuộc cơ quan CĐVC tỉnh. Với những nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo linh hoạt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tổ chức Công đoàn đã thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 
Một số hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên
24 CĐVC tỉnh Chỗ dựa vững chắc cho người lao động 01
 
24 CĐVC tỉnh Chỗ dựa vững chắc cho người lao động 02
 
24 CĐVC tỉnh Chỗ dựa vững chắc cho người lao động 03
 
24 CĐVC tỉnh Chỗ dựa vững chắc cho người lao động 04
 
24 CĐVC tỉnh Chỗ dựa vững chắc cho người lao động 05

 
Bảo Ngọc - CĐ Viên chức tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 896 | lượt tải:275

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2361 | lượt tải:1107

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 1889 | lượt tải:963

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4628 | lượt tải:2434

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14099 | lượt tải:8959

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5468 | lượt tải:3265

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4259 | lượt tải:1792

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2481 | lượt tải:1006

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1615 | lượt tải:270

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1151 | lượt tải:260
Thống kê
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay9,990
  • Tháng hiện tại234,418
  • Tổng lượt truy cập14,140,264
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây