Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ tư - 27/04/2022 00:51
Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch số 85/KH-CĐVC về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
37 Tin KH ĐH CĐVC tỉnh 2023 2028
Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

      Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức Công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn tỉnh trong tình hình mới”, Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp uỷ Đảng cùng cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.
      Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh được tiến hành trong năm 2023, cụ thể: Đại hội Công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước 31/5/2023, thời gian Đại hội không quá 02 buổi; Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh được tổ chức sau khi hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023, thời gian Đại hội không quá 03 buổi.
      Công tác chuẩn bị đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh thành lập 02 tiểu ban chuẩn bị Đại hội: Tiểu ban nội dung, nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội. Công đoàn cơ sở, tùy theo quy mô và điều kiện thực tế, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội hoặc phân công cán bộ, đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị Đại hội.
      Về cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực công tác, địa bàn hoạt động, để đáp ứng yêu cầu của việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời Nghị quyết của Công đoàn đến với đoàn viên, người lao động. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Công đoàn các cấp cần có 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, phát triển, bao gồm: dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên; phấn đấu có tỉ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành đạt từ 30% trở lên. Coi trọng cơ cấu đoàn viên ưu tú trực tiếp sản xuất, là người dân tộc thiểu số (nơi có đông đoàn viên dân tộc thiểu số), người ngoài đảng trong các thành phần kinh tế.
      Đối với Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có lập tổ công đoàn thì cần có cơ cấu đại diện cán bộ tổ công đoàn tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Về số lượng uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở từ 03 đến 07 uỷ viên, trong đó: Dưới 10 đoàn viên trở xuống, bầu Chủ tịch; Từ  10  đến dưới 20 đoàn viên, bầu 03 uỷ viên Ban Chấp hành; Từ 20 đến dưới 50 đoàn viên, bầu 03 đến 05 ủy viên Ban Chấp hành; Từ 50 đến dưới 500 đoàn viên, bầu 05 đến 07 ủy viên Ban Chấp  hành. Công đoàn bộ phận được bầu từ 03 - 07 uỷ viên Ban Chấp hành. Công đoàn Viên chức tỉnh bầu Ban Chấp hành không quá 21 uỷ viên.       
      Công tác nhân sự Đại hội Công đoàn các cấp thực hiện theo hướng dẫn riêng của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Công đoàn cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch tại đại hội thực hiện theo Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      Số lượng đại biểu chính thức của Đại hội Công đoàn các cấp do Ban Chấp hành Công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định. Công đoàn cơ sở có từ 200 đoàn viên trở lên tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu; Công đoàn Viên chức tỉnh không quá 150 đại biểu.
      Việc chỉ đạo Đại hội điểm phải được thực hiện trước, nhưng tối đa không sớm trước 03 tháng so với thời gian kết thúc Đại hội của Công đoàn cấp dưới trực tiếp. Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Đại hội Công đoàn cơ sở được tốt hơn, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh chọn Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội điểm; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chọn Công đoàn Viên chức tỉnh Đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở.


 
Bảo Ngọc - CĐ Viên chức tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 983 | lượt tải:286

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2502 | lượt tải:1131

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2008 | lượt tải:996

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4806 | lượt tải:2455

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14474 | lượt tải:9153

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5735 | lượt tải:3363

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4565 | lượt tải:1895

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2730 | lượt tải:1065

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1813 | lượt tải:280

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1266 | lượt tải:270
Thống kê
  • Đang truy cập51
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay9,230
  • Tháng hiện tại280,739
  • Tổng lượt truy cập14,528,874
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây