Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ THÁI THU XƯƠNG - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN (15/4/1963-15/4/2023)

Thứ ba - 18/04/2023 06:47
16 BÀI PHÁT BIỂU CỦA LĐ TỔNG TẠI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM

      Kính Thưa: Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy-  tỉnh Điện Biên
      Kính Thưa: Đồng chí Vừ A Bằng  - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Ủy - Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Điện Biên
      Kính thưa:  Các Đồng chí Lãnh đạo, Nguyên Lãnh Đạo công đoàn  tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ.
      Thưa các vị khách quý, cùng quý vị đại biểu!
      Hôm nay tôi rất vui mừng thay mặt Đoàn Chủ tịch TLĐ về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn Điện Biên.
      Lời đầu tiên, cho phép tôi trân trọng gửi đến các các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công đoàn tỉnh Điện Biên qua các thời kỳ, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
      Kính thưa các đồng chí!
      Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Công đoàn tỉnh Điện Biên diễn ra vào thời điểm các cấp công đoàn tập trung tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Việt Nam là tổ chức công đoàn cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích toàn dân tộc, đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ. Công đoàn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp của công nhân, viên chức, lao động cả nước. Trải qua 12 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và nhiều lần thay đổi tên gọi theo từng giai đoạn lịch sử. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam đều phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng của mình; luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc; luôn tổ chức, vận động giai cấp công nhân đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn và dân tộc Việt Nam. Với những đóng góp to lớn của mình, Công đoàn Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh... Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của Điện Biên.
      Kính thưa các đồng chí!
      Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc, diện tích rộng, dân cư ít và phân tán. Do đó, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Điện Biên hình thành chậm so với khu vực trong cả nước. Đầu năm 1963, theo đề nghị của Liên hiệp Công đoàn khu tự trị Tây Bắc và nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức Công đoàn Lai Châu, ngày 15/3/1963 Tỉnh uỷ lâm thời Lai Châu đã ra Quyết định số 04 và ngày 15/4/1963 Ban Thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam ra Quyết định số 214 chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Liên hiệp Công đoàn Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên).
      Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, Công đoàn Điện Biên đã không ngừng tập trung xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn vững vàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bằng nhiều hoạt động thiết thực, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập hợp, động viên đông đảo CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác; thi đua lao động sáng tạo và thực hiện các cuộc vận động, tích cực và đi đầu trong việc xóa đói,  giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, đẩy mạnh phong trào "Thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", xây dựng nông thôn mới...đã góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.
      Các hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng tập trung hướng về cơ sở, vì người lao động. Cùng với việc duy trì tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động công đoàn truyền thống, Công đoàn Điện Biên đã thường xuyên đổi mới, tổ chức các hoạt động mới nhằm thu hút đông đảo CNVCLĐ và người sử dụng lao động tham gia. Điển hình là việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, " Chợ Tết Công đoàn"; các hoạt động xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ bà con, đã huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động quan tâm, chăm lo đối với đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Từ việc vận động thành lập quỹ “Mái ấm công đoàn” đã có hàng ngàn đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.
      Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Điện Biên đã đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển.
      Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội, cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động Công đoàn tỉnh Điện Biên và luôn quan tâm ủng hộ đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại các diễn đàn chính trị quan trọng và tin tưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí.
      Chúng tôi cũng trân trọng biết ơn công lao đóng góp của các đồng chí cán bộ công đoàn, đoàn viên qua các thời kỳ và hôm nay các đồng chí cũng có mặt để chung vui với thế hệ cán bộ công đoàn đương nhiệm.
      Kính thưa các đồng chí!
      Phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua, các cấp công đoàn tỉnh nhà cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về  “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới” và các chương trình do Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra.
      Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.
      Làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn và chính là tiêu chí cơ bản để nhận diện vị trí, vai trò, sự cần thiết của tổ chức công đoàn.
      Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, quan hệ lao động sẽ có nhiều chuyển biến mới. Vì vậy, tổ chức Công đoàn các cấp cần phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ người lao động, phải thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, việc làm; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của đoàn viên, người lao động. Do đó cùng với phát huy những kinh nghiệm, những việc làm đã thành công trong thời gian qua, đòi hỏi các cấp công đoàn cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện những cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực. Chú trọng quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đồng hành chia sẽ với doanh nghiệp và người lao động để vượt qua khó khăn, nhất là trong giai đoạn hiện nay.
      Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong lực lượng CNVCLĐ, cùng các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền trong tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt các địa bàn khó khăn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
      Tập trung đổi mới hoạt động và tổ chức công đoàn, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong thời gian tiếp theo, cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, bởi chính chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn là minh chứng có sức thuyết phục nhất đối với người lao động để họ gia nhập công đoàn. Vì vậy, đòi hỏi hoạt động công đoàn cần tập trung hướng về cơ sở, tăng cường cán bộ về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động. Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, chức năng là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên, CNVCLĐ.
      Kính thưa quý vị đại biểu!
      Tự hào với truyền thống 60 năm qua của Công đoàn Điện Biên, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
      Một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu.
      Xin trân trọng cảm ơn!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5103 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16052 | lượt tải:9845

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5342 | lượt tải:2233

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3176 | lượt tải:1227

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2035 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay6,798
  • Tháng hiện tại182,743
  • Tổng lượt truy cập15,102,800
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây