Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh công tác Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong tháng công nhân

Thứ năm - 19/05/2016 05:53
Tháng 5 hàng năm đã trở thành tháng để tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức lao động cả nước đẩy mạnh các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, là dịp để tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp và toàn xã hội cùng quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn kể cả trước mắt và lâu dài, để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế. Ngoài những hoạt động mang đầy ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà, đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Để quyết tâm thực hiện thắng Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, chương trình, " Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước theo từng giai đoạn của nhiệm kỳ đại hội 2008- 2013; 2013-2018, đồng thời thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, trên cơ sở chỉ tiêu được giao xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong từng nhiệm kỳ và từng năm. Quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn chú trọng làm tốt công tác khảo sát các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để có cơ sở tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và chú trọng đẩy mạnh thực hiện nhất trong những tháng công nhân hàng năm. Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt hiệu quả. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, soạn thảo hàng chục ngàn tờ gấp, thư ngỏ tuyên tuyền về tổ chức công đoàn, quyền lợi, lợi ích của người lao động, doanh nghiệp khi ra nhập tổ chức công đoàn, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc thành lập CĐCS và tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động theo quy định của Bộ luật lao động Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; xây dựng phiếu khảo sát, để các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; thành lập các đoàn khảo sát đến từng doanh nghiệp  đóng trên địa bàn khảo sát đồng thời tuyên truyền, vận động phát tờ gấp, gủi thư ngỏ cho chủ doanh nghiệp và người lao động, trong năm qua đã khảo sát trên 500 doanh nghiệp. Phối hợp với Sở lao động thương bình xã hội mở 05 lớp tập huấn tuyên truyền Luật, chính sách pháp luật, chuyên đề về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp, cho gần 300 công nhân lao động và chủ doanh ngiệp  khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố Điện Biên phủ, huyện Tuần giáo, Thị xã Mường Lay.

     Kết quả từ năm 2012 đến nay với sự cố gắng, phấn đấu của các cấp công đoàn trong tháng công nhân, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.082 đoàn viên, thành lập được 27 CĐCS, trong đó 13 CĐCS khu vực ngoài nhà nước, một số đơn vị đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước như LĐLĐ thành phố Điện biên phủ.. ( giai đoạn, 2008- 2013); Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn ngành Y tế...v.v.( giai đoạn 2013- 2018). Hiện nay toàn tỉnh có 34.619 đoàn viên và 1.068 CĐCS.

Hàng năm chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn chủ động tổ chức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp Ủy đảng, sự tạo điều kiện hỗ trợ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để duy trì tổ chức các hoạt động công đoàn mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động, tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh hàng năm đạt từ 79% đến 83% năm sau cao hơn năm trước và không có CĐCS yếu kém.

         Bên cạnh những kết quả đạt được công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong giai đoạn qua còn một số mặt hạn chế, tồn tại đó là: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với số công nhân, viên chức, lao động và số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn. Chất lượng hoạt động ở một số CĐCS còn hạn chế, hoạt động còn  mang tính hình thức.

         Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn tiếp theo, nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội X công đoàn tỉnh đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam  khóa XI, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh các cấp công đoàn tập trung thực hiện các giải pháp sau.

Một là,  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phải luôn luôn xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn, phải luôn được quan tâm và chú trọng thực hiện thường xuyên.

Hai là, Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, chuyên môn đồng cấp và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn giao.

Ba là, Công đoàn cấp trên cơ sở  thường xuyên làm tốt công tác khảo sát tình hình công nhân, viên chức, lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bốn là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng, hướng  mạnh về CĐCS chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở,  xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp nhất là cán bộ công đoàn ở cơ sở về nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động, chú trọng vào các kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thu hút công nhân, viên chức, lao động gia nhập tổ chức công đoàn và tích cực tham gia hoạt động công đoàn ./.                                                                                      Nguyễn Thị Tám - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5102 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16050 | lượt tải:9843

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5338 | lượt tải:2230

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3174 | lượt tải:1226

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2034 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay6,134
  • Tháng hiện tại182,079
  • Tổng lượt truy cập15,102,136
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây