Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ

Thứ năm - 09/07/2020 03:41
Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phong trào thi đua "Giỏi việc nước đảm việc nhà" đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ. Thông qua phong trào, chị em tự khẳng định mình, tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ.
      Nữ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, năng động sáng tạo, tích cực học tập vươn lên trong lao động, sản xuất, công tác, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, luôn nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
 
16 BÀI NGHỊ QUYẾT 6B
Nữ Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc trẻ sơ sinh tại phòng sơ sinh Khoa nhi - Bệnh vịên tỉnh Điện Biên (T.L)

      Ông Lê Thanh Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hiện nay tổng số CĐCS trong toàn tỉnh là 1.010 CĐCS, với số nữ CNVCLĐ là 18.485/35.939 người chiếm 51,49%, sinh hoạt tại 13 Ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở, 585 Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, 327 tổ nữ công, với 1.617 cán bộ nữ làm công tác nữ công; Thông qua các hoạt động nhiều nữ CNVCLĐ đã trưởng thành, được đề bạt, bổ nhiệm vào các cương vị lãnh đạo, quản lý ngày một tăng cụ thể: đại biểu Quốc hội 3/6 đồng chí chiếm 50%, đại biểu HĐND cấp tỉnh 15/50 đồng chí chiếm 30% cấp huyện 94/305 đồng chí chiếm 30,81%; cấp xã 886/3225 đồng chí chiếm 27,47%; nữ tham gia UVBCH Đảng bộ tỉnh 06/54 đồng chí, chiếm 11,11%, nữ tham gia Ủy viên BCH đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố 64/407, chiếm 15,72%.
      Một số kết quả nổi bật trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ CNH, HĐH đất nước Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ trong 10 năm qua (2010-2020) phải kể đến việc Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên và lao động nữ. Trong đó Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung phong phú, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho nữ CNVCLĐ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và hoạt động nữ công như tổ chức gặp mặt, tọa đàm ôn truyền thống, nói chuyện chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể thao, tặng quà...
      Phát huy vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn đã tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả đã tham gia được 540 cuộc kiểm tra, qua kiểm tra đa số các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, tiền lương, tiền công, làm thêm giờ, chế độ nghỉ thai sản, ốm đau, dưỡng sức...
      Đẩy mạnh các hoạt động xã hội góp phần chăm lo đời sống cho nữ CNVCLĐ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết nguyên đán, ngày Quốc tế Lao động 1/5, các ngày kỷ niệm về giới, "Tháng công nhân": đã tổ chức trao 635 suất quà với số tiền 882 triệu động cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và làng trẻ SOS, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.  
      Nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho nữ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, nghiên cứu khoa học, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tham mưu cho cấp ủy tạo mọi điều kiện để cho nữ cán bộ, CNVCLĐ được tham gia học tập nâng cao trình đội với nhiều hình thức đào tạo; Kết quả  trong 10 năm (2010 -2020) có 156 nữ CNVCLĐ được đào tạo Cao học, 692 đồng chí được đào tạo Đại học, 192 nữ CNVCLĐ được học Cao cấp lý luận Chính trị, 312 nữ CNVCLĐ học lớp Trung cấp lý luận Chính trị- Hành chính, 172 đồng chí học lớp Chuyên viên chính, trên 300 lượt nữ CNVCLĐ được học lớp tìm hiểu về Đảng; trong đó có 260 nữ CBCCVC được kết nạp Đảng, trên 5.600 lượt nữ CNVCLĐ được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh.... Do vậy tỷ lệ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn trên đại học và đại học, chính trị được nâng lên.
      Không chỉ làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ, Ban Nữ công Công đoàn các cấp còn chú trọng tổ chức và vận động 100% nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong nữ CNVCLĐ. Nội dung, tiêu chí thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được các cấp công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Kết quả hàng năm có trên 95% nữ CNVCLĐ đăng ký thi đua và trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
      Đội ngũ nữ CNVCLĐ có mặt trong tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, luôn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao
      "Có thể nói, công tác nữ công và phong trào nữ đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động. Thông qua phong trào, chị em tự khẳng định mình, tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố phát triển tổ chức Công đoàn tỉnh; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”- đồng chí Lê Thanh Hà nhấn mạnh.
      Trong thời gian tới, Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đòi hỏi các cấp Công đoàn tiếp tục Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp Công đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ, trên cơ sở đó tổ chức, phối hợp tham gia các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động Công đoàn.
      Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nữ CNVCLĐ về chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; giáo dục nâng cao nhận thức về giới; về trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, về xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"; thực hiện tốt chính sách Dân số, KHHGĐ...
      Vận động, tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn. Tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ. Quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng nữ CNVCLĐ tiêu biểu để giới thiệu với cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Tiếp tục phấn đấu tỷ lệ nữ tham gia BCH Công đoàn đạt từ 30% trở lên; các đơn vị có 30% lao động nữ trở lên, nhất thiết phải có lãnh đạo chủ chốt là nữ, cơ quan lãnh đạo các cấp Công đoàn phải có tỉ lệ nữ phù hợp mục tiêu bình đẳng giới.


 
Lầu Thanh Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 975 | lượt tải:285

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2494 | lượt tải:1131

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2001 | lượt tải:995

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 4795 | lượt tải:2453

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 14443 | lượt tải:9142

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 5712 | lượt tải:3359

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 4540 | lượt tải:1888

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 2709 | lượt tải:1061

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1800 | lượt tải:280

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1258 | lượt tải:270
Thống kê
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay7,085
  • Tháng hiện tại263,337
  • Tổng lượt truy cập14,511,472
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây