Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Hoạt động công tác nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh

Thứ năm - 08/04/2021 07:07
Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, năm qua, vai trò công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và trẻ em.
      Hiện nay, công đoàn Viên chức tỉnh có 82 CĐCS trực thuộc, tổng số nữ đoàn viên, CNVCLĐ là 2.006/4.425 chiếm 45,33% tổng số đoàn viên, CNVCLĐ, sinh hoạt tại 47 Ban nữ công quần chúng với tổng số ủy viên Ban nữ công quần chúng 141 đồng chí. Ban Nữ công CĐCS có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chấp hành CĐCS về công tác vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ, công tác giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em…
      Để đẩy mạnh phong trào nữ đoàn viên, CNVCLĐ và công tác nữ công Công đoàn đi vào thực tiễn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh và Đại hội XI Công đoàn tỉnh Điện Biên, Thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, các CĐCS trực thuộc đã có nhiều cố gắng trong việc vận động, thu hút đông đảo nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc... Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ luôn được triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương, chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em như: Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (đặc biệt là Mục 2 về bảo đảm bình đẳng giới và những quy định riêng đối với lao động nữ); Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thực hiện Kết luận 147/BCH-TLĐ ngày 04/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em...

 
25 bài CĐVC VỚI CÔNG TÁC NỮ CÔNG 01
CĐCS Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 (Ảnh T.H)

      Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ luôn được quan tâm. Hằng năm Công đoàn Viên chức tỉnh cũng như các CĐCS trực thuộc đều xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho cán bộ nữ công và nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ được các CĐCS quan tâm. Ban nữ công các CĐCS đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện để nữ đoàn viên, CNVCLĐ được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Đây cũng là cơ hội để nữ đoàn viên, CNVCLĐ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình. Thông qua các hoạt động của công đoàn, nhiều chị đã trưởng thành qua thực tiễn phong trào, nhiều chị đã được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách đề bạt bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo đơn vị, quản lý các cấp ngày một tăng và có xu hướng trẻ hóa. Kết quả đã có 250 chị được đề bạt, bầu cử giữ các chức vụ từ phó, trưởng các phòng, ban trở lên.
 
25 bài CĐVC VỚI CÔNG TÁC NỮ CÔNG 02
Công đoàn Viên chức tỉnh tập huấn công tác phần mềm quản lý đoàn viên cho các CĐCS (Ảnh T.H)

      Công tác giám sát, kiểm tra, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ được các CĐCS coi trọng. Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các CĐCS như:  hợp đồng, tuyển dụng lao động nữ, chế độ thai sản, ốm đau, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa, các chế độ về nâng lương, thưởng, việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ… được các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kết quả năm 2020, các CĐCS đã phối hợp tổ chức cho 2.006 nữ đoàn viên, CNVCLĐ (đạt 100%) được khám sức khỏe định kỳ; trao tặng 25 xuất quà cho 25 nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 15 triệu đồng.
      Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, Ban Nữ công CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” Phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ còn được gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các CĐCS đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thu hút đông đảo nữ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2020, có 1930 nữ đoàn viên, CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nhiều chị được nhận Giấy khen, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tiêu biểu như: Chị Đặng Thị Hồng Loan, CĐCS Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh, Chị Lò Thị Bích, CĐCS Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, chị Lê Thị Tuyết Mây CĐCS Trường Cao đẳng nghề tỉnh, chị Nguyễn Thị Nghi CĐCS Chi cục Thống kê tỉnh…
      Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được quan tâm, thực hiện tốt. Hằng năm, các cấp công đoàn đều tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu tật nguyền, ảnh hưởng chất độc da cam; biểu dương, khen thưởng các cháu có thành tích học tập xuất sắc, các cháu học sinh nghèo vượt khó là con đoàn viên, CNVCLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cụ thể: có 3508 cháu được nhận quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm trung thu với số tiền trên 745 triệu đồng; có 347 cháu đạt học sinh giỏi các cấp, 1462 cháu được khen thưởng với số tiền 300 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà 50 cháu tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Thông qua các hoạt động trên đã kịp thời khích lệ, biểu dương tinh thần học tập của các cháu, đồng thời động viên các bậc phụ huynh phấn khởi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
      Bà Trần Thị Thu Hằng - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết, để có được kết quả trên, công tác nữ công Công đoàn viên chức tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cùng với sự năng động, linh hoạt, sáng tạo của Ban Nữ công CĐCS các đơn vị, sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ nữ đoàn viên, CNVCLĐ. Công tác nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh trong năm qua đã có nhiều khởi sắc mới, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nguyện vọng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ, khẳng định được vai trò, vị thế của đội ngũ nữ đoàn viên công đoàn, góp phần vào thành công chung trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh.


 
Trần Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

92/CT-UBND

Chỉ thị số 92/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn

Thời gian đăng: 29/03/2023

lượt xem: 1165 | lượt tải:324

5440/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5440/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2766 | lượt tải:1206

65/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 65/HD-TLĐ hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023

Thời gian đăng: 13/10/2022

lượt xem: 2232 | lượt tải:1046

5051/QĐ-TLĐ

Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

Thời gian đăng: 05/08/2022

lượt xem: 5103 | lượt tải:2547

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 16052 | lượt tải:9845

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 6289 | lượt tải:3680

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 5342 | lượt tải:2233

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 3176 | lượt tải:1227

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 2035 | lượt tải:292

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 1447 | lượt tải:285
Thống kê
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay6,776
  • Tháng hiện tại182,721
  • Tổng lượt truy cập15,102,778
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây