Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 thành công tốt đẹp

Chủ nhật - 01/07/2018 09:28
Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI, diễn ra từ chiều ngày 28 đến ngày 29/6/2018, với tinh thần làm việc, nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm của Đại biểu về dự Đại hội, đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã thành công tốt đẹp.
          Về dự Đại hội có 228 đại biểu đại diện cho hơn 36 ngàn công nhân, viên chức, công chức đoàn viên và người lao động trong toàn tỉnh.
        Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Trần Duy Phương- Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía Lãnh đạo tỉnh Điện Biên có đồng chí, Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn- Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.
 
7 1 2018 20 26 59
Ảnh: Đ/c Lò Văn Muôn-  Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên và Đ/c Hoàng Ngọc Vinh, tỉnh ủy viên, Ủy  viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội
 
          Tại Đại hội đã kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2013- 2018: Năm năm qua, xác định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh và Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện hoàn thành 11 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và 04 Chương trình của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra, tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động công đoàn, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của tỉnh.
         Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đạt được, Công đoàn tỉnh đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung chăm lo lợi ích thiết thực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đa dạng các hoạt động chăm lo, chú trọng triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên; đẩy mạnh thương lượng, ký kết, giám sát thỏa ước lao động tập thể; nâng cao chất lượng công tác an toàn vệ sinh lao động. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đi đôi với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện sắp xếp các công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố và Công đoàn ngành nhằm thu gọn đầu mới nâng cao chất lượng hoạt động. Thực hiện tốt công tác quản lý, thu chi tài chính công đoàn và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp... góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
          Tại Đại hội đã chỉ rõ một số khuyết điểm tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm và khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời từ thực tiễn hoạt động công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội đã rút ra bài học kinh nghiệm: bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác chăm lo đời sống đoàn viên; công tác tuyên truyền giáo dục và bồi tào tạo bồi dưỡng cán bộ làm cơ sở để xây dựng chương trình công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023.
Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 là: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.
Đại hội đề ra và thống nhất cao 12 chỉ tiêu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2018- 2023, đó là:
1 - Phấn đấu trong nhiệm kỳ  kết nạp mới ít nhất 1.000 đoàn viên công đoàn khu vực ngoài Nhà nước; 70% các doanh nghiệp, hợp tác xã có 20 lao động trở lên thành lập công đoàn cơ sở.
2 - Phấn đấu hàng năm 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt. 85% trở lên số Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 40% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh".
3 - Hằng năm các cấp công đoàn trong tỉnh bồi dưỡng, giới thiệu từ 500 - 600  đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.
4 - Phấn đấu 90% trở lên Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 86% trở lên nữ đoàn viên lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
5 - Phấn đấu thu Tài chính công đoàn 90% trở lên so với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo qui định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
6 - 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức ít nhất một lớp tập huấn về lý luận, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ CĐCS.
    7 - Hằng năm có 100%  đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.
    8 - 100% cơ quan, đơn vị có ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp Nhà nước, 80% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động và ban hành được quy chế đối thoại, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.
     9 - 100% doanh nghiệp Nhà nước, 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức công đoàn thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, 60% các bản thỏa ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động, trong đó có ít nhất 30% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại A.
     10 - Vận động từ 75% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; 95% trở lên đoàn viên và người lao động thực hiện tốt tác phong công nghiệp.
    11 - Hằng năm 85% tập thể và 80% cá nhân trở lên đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; có từ 2 đề tài trở lên được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng Lao động sáng tạo; 1.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở lên được công nhận áp dụng vào thực tế.
    12 - Hằng năm 85% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; 90% trở lên gia đình đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Phấn đấu không còn đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các tệ nạn xã hội.
Đại hội cũng đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2018-2023.
          Đại hội đã sáng suốt bầu chọn 32 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Ban chấp hành Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ XI, bầu 07 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018- 2023. Tại Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa XI đã bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Bầu đồng chí Lê Thanh Hà giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI; bầu đồng chí Lầu Thị Thanh Hương, giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XI; Bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra; bầu đồng chí Nguyễn Phú Đức, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh  Điện Biên khóa XI nhiệm kỳ 2018- 2023.


 
                                                                                                                  Nguyễn Thị Tám - LĐLĐ tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản

4290/QĐ-TLĐ

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 08/03/2022

lượt xem: 3587 | lượt tải:2487

47/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 23/05/2022

lượt xem: 366 | lượt tải:270

42/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công khai tài chính, tài sản công đoàn

Thời gian đăng: 26/05/2022

lượt xem: 153 | lượt tải:109

38/HD-TLĐ

Hướng dẫn số 38/HD-TLĐ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan công đoàn

Thời gian đăng: 31/05/2022

lượt xem: 87 | lượt tải:57

1076 /LĐLĐ

Công văn số 1076 /LĐLĐ V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng kiến Vì cộng đồng lần thứ IV

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 266 | lượt tải:99

1077/LĐLĐ

Công văn số 1077/LĐLĐ V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 268 | lượt tải:100

1078/LĐLĐ

Công văn số 1078/LĐLĐ V/v rà soát, lập danh sách đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 254 | lượt tải:186

500/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 500/KH - LĐLĐ về thực hiện Kết luận số 02/KL - BCH ngày 17/3/2021 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 257 | lượt tải:104

1070/LĐLĐ

Công văn số 1070/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên năm 2021 (Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh)

Thời gian đăng: 20/05/2021

lượt xem: 241 | lượt tải:97

448/KH - LĐLĐ

Kế hoạch số 448/KH - LĐLĐ về thực hiện Chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 9/10/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

Thời gian đăng: 25/05/2021

lượt xem: 243 | lượt tải:108
Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay1,538
  • Tháng hiện tại18,227
  • Tổng lượt truy cập11,059,221
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây