Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016

Thứ hai - 04/01/2016 04:48
Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong ban.
Thông báo: phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh năm 2016
LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN
VP ỦY BAN KIỂM TRA
 
   
 
Số:      /TB - KTr
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
Điện Biên, ngày   tháng   năm  2016
 
THÔNG BÁO
V/v phân công nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban kiểm tra
 Liên đoàn lao động tỉnh Năm 2016
 
          Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban kiểm tra của LĐLĐ tỉnh.
          Văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức trong ban như sau:
         
          1. Đồng chí Nguyễn Quốc Ân: Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Phụ trách chung, chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Ủy ban kiểm tra trước Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
        Phụ trách công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên Công đoàn.
Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra,  xây dựng kế hoạch, thông báo nội dung kiểm tra tại các cấp công đoàn.
          Giải quyết những công việc đột xuất khi được lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan phân công.
Phối hợp các ban chuyên môn giải quyết công việc đột xuất khi BTV giao
          2. Đồng chí Nguyễn Thị Diện:  Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn, kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở.
          Xây dựng kế hoạch, chương trình đi kiểm tra cơ sở tháng, quý theo chương trình công tác của Uỷ ban kiểm tra năm 2015.
          Điều hành công việc của ban khi đồng chí Chủ nhiệm đi công tác ủy quyền.
          Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
          Tham gia những việc đột xuất khi có yêu cầu của Ban thường vụ
          3. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt: Chuyên viên văn phòng Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Phụ trách công tác văn phòng của văn phòng Ủy ban kiểm tra.
          Xây dựng báo cáo văn phòng UBKT: Tháng, quý, sơ kết, tổng kết năm
          Xây dựng chương trình, kế hoạch Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động UBKT
         Soạn thảo văn bản hướng dẫn các cấp CĐCS tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
        - Tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ các cấp 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
       - Xây dựng Báo cáo phòng, chống tham nhũng: Tháng, Quý, sơ kết tổng kết năm.
       - Tham gia công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên Công đoàn, tham gia đi cơ sở khi đồng chí Chủ nhiệm UBKT phân công, Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra
          4. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc: Chuyên viên VP Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
          Theo dõi công văn đi, công văn đến của VP Ủy ban kiểm tra, chấm công của cán bộ trong ban.
          Cùng phối hợp với đồng chí Nguyệt soạn thảo các báo cáo của ban
          Tham gia đi cơ sở khi đồng chí Chủ nhiệm UBKT phân công.
          Chịu sự phân công của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
         Các đồng chí khi được phân công nhiệm vụ và nhận thông tin trước khi triển khai và sau khi thực hiện xong phải báo cáo với đồng chí Chủ nhiệm UBKT.
         Trên đây là phân công nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2016. Căn cứ chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra, của từng cán bộ, công chức và tình hình thực tế, yêu cầu của Ban Thường vụ, Thủ trưởng cơ quan, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban kiểm tra sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác kịp thời, phù hợp với kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.
 
 Nơi nhận:
- 3 đồng chí lãnh đạo (b/c);
- Các đ/c VPUBKT;
- Các ban chuyên môn;
- Lưu VP - KTr
 
TM. ỦY BAN KIỂM TRA
Chủ nhiệm
 
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Ân
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII
Văn bản

820/LĐLĐ

Công văn số 820/LĐLĐ V/v triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 02/08/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:22

817 /LĐLĐ

Công văn số 817 /LĐLĐ V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:21

808/LĐLĐ

Công văn số 808/LĐLĐ V/v tuyên truyền, thực hiện Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị giấy thông hành

Thời gian đăng: 15/07/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:37

787/LĐLĐ

Công văn số 787/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 57 | lượt tải:55

776/LĐLĐ

Công văn số 776/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 95 | lượt tải:39

684/QĐ-TLĐ

Quyết định số 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Thời gian đăng: 02/07/2020

lượt xem: 67 | lượt tải:48

362/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 362/KH-LĐLĐ về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 02/06/2020

lượt xem: 140 | lượt tải:357

360/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 360/KH-LĐLĐ về việc Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:85

760/CV - LĐLĐ

Công văn số 760/CV - LĐLĐ “V/v Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020”

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:99

358/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 358/KH-LĐLĐ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn

Thời gian đăng: 18/05/2020

lượt xem: 175 | lượt tải:204
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Hôm nay5,407
  • Tháng hiện tại49,927
  • Tổng lượt truy cập8,749,822
Công ty cổ phần Xi Măng Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây