Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

Chương trình công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên năm 2016

Thứ hai - 01/02/2016 03:42
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  18 /CTr-LĐLĐ Điện Biên, ngày 25 tháng 01  năm 2016
                                               
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Liên đoàn lao động tỉnh Điện Biên năm 2016
 
 

Căn cứ Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Điện Biên khóa X, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Chương trình công tác các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2016. Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2016, nội dung  như sau:
 
Thời gian Nội dung công tác Phân công
Tham mưu thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quý II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nắm tình hình đời sống đoàn viên lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà  cho đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Bính Thân 2016; Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo đời sống, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho CNVCLĐ trong dịp Tết. Tổ chức "Tết sum vầy" 2016 cho CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.
- Phát động phong trào thi đua năm 2016; tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015; đăng ký, ký kết giao ước thi đua năm 2016.
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về An toàn giao thông trong CNVCLĐ trong dịp lễ, tết; hướng dẫn các cấp Công đoàn ký cam kết thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2016.
- Chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”.
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-TLĐ ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn khóa IX về "Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới", 20 năm phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ"; Tổng kết chương trình phối hợp năm 2015 với Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ, thông qua Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động năm 2016.
- Hướng dẫn công tác Bảo hộ lao động và Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18; phối hợp với liên ngành kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN tại các Doanh nghiệp.
- Sơ kết Chương trình “ Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”.
Ban Chính sách Pháp luật
 - Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, đại hội X Công đoàn tỉnh và các chương trình thực hiện Nghị quyết; Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2016.
- Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ năm 2016.
- Xuất bản Bản tin Công đoàn quý I/2016. Sơ kết đánh giá hoạt động của trang web và bản tin công đoàn.    
 - Chỉ đạo, hướng dẫn công tác Nữ công, phát động phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ năm 2016; tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công.
- Sơ kết Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”
Ban Tuyên giáo - Nữ công
- Báo cáo đánh giá, xếp loại CĐCS và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2015.
- Xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cán bộ công đoàn chuyên trách.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn tỉnh năm 2016.
- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ công đoàn. Tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức công đoàn, kê khai tài sản thu nhập, bổ sung lý lịch cán bộ.
- Hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài nhà nước theo Nghị quyết lần thứ 7 BCH Tổng liên đoàn lấy năm 2016 là năm "Phát triển đoàn viên"
- Sơ kết Chương trình “Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài nhà nước, giai đoạn 2013 - 2018”; Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”.
Ban tổ chức
- Phân bổ dự toán năm 2016; Đôn đốc CĐCS nộp quyết toán KPCĐ và duyệt quyết toán năm 2015.
- Kiểm kê tài sản CĐ các cấp; Kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.
- Hướng dẫn, Đôn đốc Công ty TNHH Du lịch công đoàn báo cáo quyết toán năm 2015; Triển khai phương án kinh doanh năm 2016.
Ban tài chính
- Tổng kết công tác kiểm tra năm 2015; triển khai chương trình công tác năm 2016.
- Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tại các CĐCS.
- Giải quyết một số tồn tại của Công ty TNHH Du lịch Công đoàn Điện Biên.
Văn phòng UBKT
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khoá X và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X công đoàn tỉnh.
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 – 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi chúc tết các cơ quan, đơn vị làm việc trong dịp Tết; tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ Công đoàn hưu trí nhân dịp tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Văn phòng,
 
- Kiểm tra nắm tình hình thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, việc chấp hành pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn sơ kết phong trào thi đua, công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm; Tổng kết công tác Thi đua - khen thưởng năm học 2015 - 2016 Công đoàn ngành Giáo dục.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn về pháp luật lao động, Luật ATVSLĐ, thỏa ước lao động tập thể, Luật thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng cho cán bộ công đoàn và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, tổ chức ra quân tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới trong NVCLĐ khu vực Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.
 
 
 
 
Ban Chính sách Pháp luật
- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền kỷ niệm 53 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Điện Biên,  126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016); 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miềm nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016); 130 năm ngày Quốc tế lao động 1/5, 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016); xuất bản bản tin công đoàn quý II/2016.
- Chỉ đạo tổng kết 5 năm tổ chức "Tháng Công nhân"; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT - TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, CNVCLĐ.
- Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị và kế hoạch số 23 - KH/TLĐ ngày 17/3/2014 17/3/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai Kết luận số 79 -KL/TW và Chỉ thị số 45-CT-TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20 - NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”.
- Đôn đốc thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức giải cầu lông CNVCLĐ tỉnh lần thứ 18, năm 2016.
- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống Ma túy, ngày thế giới phòng chống Ma túy 26/6. Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền phòng chống ma túy trong CNVCLĐ khu vực Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Mở lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, phòng chống thuốc lá trong CNVCLĐ.
 - Tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp, Đại hội phụ nữ Tỉnh lần thứ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; hướng dẫn các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành Vì trẻ em", "Ngày gia đình Việt Nam 28/6"; tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu.
Ban Tuyên giáo- Nữ công
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn viên chức tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ CĐCS trực thuộc.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện Chương trình số 02 - CT/LĐLĐ ngày 24/1/2014 về "Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước, giai đoạn 2013 - 2018" và chương trình số 09/CTr - LĐLĐ ngày 28/4/2014 về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn giai đoạn 2013 - 2018".
- Xây dựng kế hoạch đi công tác cơ sở nắm tình hình hoạt động tại một số LĐLĐ huyện, thị xã, Thành phố, Công đoàn ngành, CĐVC tỉnh.
- Hướng dẫn xét đề nghị Tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp công đoàn"
Ban tổ chức
- Duyệt và tổng hợp quyết toán Tài chính Công đoàn năm 2015.
- Kiểm tra, đôn đốc các cấp công đoàn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. 
- Đánh giá một năm thực hiện chương trình phối hợp với cục thuế tỉnh
Ban Tài chính
 - Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác thu - chi tài chính tại một số công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở.
- Phối hợp với Ban Tài chính kiểm tra, hướng dẫn thu kinh phí, đoàn phí công đoàn tại CĐCS doanh nghiệp; phụ cấp thâm niên tại các Công đoàn giáo dục huyện, thị xã, Thành phố.
 - Thực hiện công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).
 
 
 
Văn phòng Ủy ban kiểm tra
- Đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 8 khóa X.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016.
- Tổ chức Tập huấn công tác văn phòng, tin học về ứng dụng công nghệ thông tin.
Văn phòng Tổng hợp
Quý III       
- Sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2016 trong CNVCLĐ; phát động phong trào thi đua đợt 2. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối trường học năm học 2015 - 2016 của ngành Giáo dục.
- Đôn đốc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/NQ- ĐCT ngày 27/12/2010 về "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới".
- Chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng ATGT trong CNVCLĐ; tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền hưởng ứng tháng ATGT trong CNVCLĐ khu vực Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên.
- Kiểm tra nắm tình hình về việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật doanh nghiệp, Luật BHXH và các văn bản  liên quan đến chế độ chính sách của người lao động.
- Đôn đốc thực hiện chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" và các hoạt động xã hội từ thiện.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.
Ban Chính sách pháp luật
 
- Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền Đại hội phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI; xuất bản bản tin Công đoàn Quý III/2016.
- Tập huấn công tác hoạt động tuyên giáo, tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ.
- Phối hợp với các ngành thành viên tổ chức giải bóng chuyền đoàn kết "Công - Nông - Binh" lần thứ 33, năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch công tác nắm tình hình cơ sở; Kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tại một số huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động trong Nữ CNVCLĐ.
 
 
 
 
Ban Tuyên giáo -  Nữ công
- Tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi cấp tỉnh lần thứ 3.
- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt cán bộ chuyên trách công đoàn, cán bộ công đoàn hưu trí nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập CĐVN (28/7).
 
Ban Tổ chức
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn và Tài chính công đoàn một số Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã và CĐCS trực thuộc.
- Mở lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.
- Tiếp và giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo nếu có.
 
Văn phòng Ủy Ban kiểm tra
 
 
- Đôn đốc các cấp công đoàn thu KPCĐ, ĐPCĐ
- Kiểm tra việc đóng kinh phí, đoàn phí ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
 
 
 
Ban Tài chính
- Xây dựng kế hoạch, nội dung Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 (khóa X).
- Sơ, tổng kết các chương trình phối hợp với UBND tỉnh, các cấp, các ngành.        
         
Văn phòng
Các ban LĐLĐ tỉnh
 
 
 
 
 
Quý IV
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn đánh giá chất lượng thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp.
- Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH; kiểm tra chấm điểm phong trào "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổng kết công tác thi đua khen thưởng, công tác BHLĐ năm 2016, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Kiểm tra hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn"; chương trình giúp đỡ các xã khó khăn.
- Chỉ đạo các cấp Công đoàn nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng, đời sống, việc làm của CNLĐ dịp cuối năm.
 
Ban Chích sách Pháp luật
- Tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân năm 2017; Xuất bản bản tin quý 4/2016. Tổ chức hội nghị tổng kết Hội cộng tác viên tuyên truyền LĐLĐ tỉnh năm 2016.
- Hướng dẫn cơ sở báo cáo phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phân bổ khen thưởng chuyên đề "Văn hóa, thể thao" năm 2016.
- Tuyên truyền, triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ.
- Tuyên truyền Đại hội phụ nữ tỉnh Điện Biên lần thứ XI; hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn chấm điểm hoạt động Ban Nữ công CĐCS và chấm điểm thi đua chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2016.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh năm 2016.
 
 
Ban Tuyên giáo -  Nữ công
 
- Triển khai bổ sung lý lịch và đánh giá cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ như phép, nâng lương, nâng ngạch cho cán bộ công đoàn năm 2016
 - Thống kê số lượng, chất lượng CNVCLĐ, đoàn viên; số lượng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2016.
 - Hướng dẫn các cấp Công đoàn chấm điểm, đánh giá, xếp loại CĐCS, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016; Xây dựng kế hoạch nắm tình hình hoạt động và thẩm định một số đơn vị về đánh giá xếp loại CĐCS, Công đoàn cấp trên cơ sở.
 
Ban tổ chức
- Phối hợp kiểm tra việc thu, chi tài chính công đoàn ở các CĐCS, đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.
- Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2017.
Ban Tài chính
- Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn và Tài chính công đoàn một số Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã và CĐCS trực thuộc.
- Phối hợp với Ban tài chính đi kiểm tra việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn tại các CĐCS sản xuất kinh doanh.
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn xây dựng báo cáo hoạt động UBKT năm 2016.
Văn phòng Ủy ban kiểm tra
- Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Xây dựng chương trình công tác LĐLĐ tỉnh năm 2017.
Văn phòng
 
Để thực hoàn thành tốt công tác công đoàn năm 2016, đề nghị các Ban LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh căn cứ chương trình công tác LĐLĐ tỉnh năm 2016 xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của cấp mình cho phù hợp và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
          Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ bổ sung các công tác đột xuất của Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam vào chương trình công tác chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện.
 
 
Nơi nhận:
- Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ VN;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- VP TLĐ, VP Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
- Đ/c Đông-TBTG TLĐ (theo dõi Điện biên).
- Đ/c Thư ký Tỉnh uỷ (theo dõi khối đoàn thể).
- MTTQ, các đoàn thể tỉnh.
- Các đ/c UVBCH, UBKT - LĐLĐ tỉnh.
- Các LĐLĐ huyện, thị, TP, CĐVC, CĐN, CĐCS trực thuộc;
- Lưu VT.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
Hoàng Ngọc Vinh
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII
Văn bản

982/LĐLĐ

Công văn số 982/LĐLĐ v/v gửi Đề cương phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2021

Thời gian đăng: 23/02/2021

lượt xem: 13 | lượt tải:11

976/LĐLĐ

Công văn số 976/LĐLĐ về việc tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 26 | lượt tải:15

973/LĐLĐ

Công văn số 973/LĐLĐ về việc gửi đề cương tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:15

974/LĐLĐ

Công văn số 974/LĐLĐ về việc tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian đăng: 04/02/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:11

968/LĐLĐ

Công văn số 968/LĐLĐ về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 26/01/2021

lượt xem: 24 | lượt tải:29

969/LĐLĐ

Công văn số 969/LĐLĐ về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941-28/01/2021)

Thời gian đăng: 26/01/2021

lượt xem: 38 | lượt tải:40

967/LĐLĐ

Công văn số 967/LĐLĐ V/v Khảo sát đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thời gian đăng: 24/01/2021

lượt xem: 41 | lượt tải:23

943/LĐLĐ

Công văn số 943/LĐLĐ V/v Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thời gian đăng: 23/12/2020

lượt xem: 48 | lượt tải:73

932/LĐLĐ

Công văn số 932/LĐLĐ V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 17/12/2020

lượt xem: 94 | lượt tải:89

916/LĐLĐ

Công văn số 916/LĐLĐ V/v tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18/11/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 01/12/2020

lượt xem: 83 | lượt tải:57
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay4,108
  • Tháng hiện tại147,595
  • Tổng lượt truy cập9,580,174
Công ty cổ phần Xi Măng Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây