Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

11 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Tuyên giáo công đoàn tỉnh Điện Biên năm 2016

Thứ hai - 11/01/2016 02:36
Năm 2016, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội Đảng bộ tỉnh
11 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Tuyên giáo công đoàn tỉnh Điện Biên năm 2016
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Vệt Nam; Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016); bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Hoạt động Tuyên giáo Công đoàn tỉnh Điện Biên tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:
1. Các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, trong đó trọng tâm tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của các cấp Công đoàn triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Vệt Nam.
2. Tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2016); bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;  các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); 126 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) ....
3. Tuyên truyền các hoạt động “Tháng Công nhân” và kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2016); 126 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016). Tổng kết 5 năm tổ chức "Tháng công nhân" và phát động Tháng Công nhân năm 2016 với chủ đề mới, nội dung có tính khả thi, đảm bảo tiêu chí thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội với người lao động, hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với cơ sở, với công nhân lao động.
4. Tiếp tục triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động”. Sơ kết nửa nhiệm kỳ Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ.
6. Kiểm tra, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TLĐ, ngày 17/3/2014 của Tổng Liên đoàn về việc triển khai Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa X)“Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu để có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, thời gian báo cáo khảo sát cuối quý III năm 2016.
7. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, đặc biệt là công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gắn với triển khai nghị quyết 4b/NQ-TLĐ, ngày 15/7/2014 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới. Chú trọng tổ chức tốt các hoạt động “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 09/11.
8. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội; công tác phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; thực hiện văn hóa giao thông; công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ cán bộ công chức viên chức, của cán bộ công đoàn trong thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội.
9. Phối hợp triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết 3a/NQ-TLĐ ngày 17/2/2014 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ trong các loại hình doanh nghiệp". Tích cực phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức cá hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đoàn viên, CNVCLĐ.
10. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ, nắm bắt và phản ánh kịp thời tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, để tham mưu, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, giữ gìn trật tự, an ninh xã hội.
11. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 6/1/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức công đoàn". Nâng cao chất lượng hoạt động của Bản tin hoạt động công đoàn, Trang thông tin điện tử và website trong hệ thống công đoàn tỉnh.
                                                                                                                                            Vũ Thị Tươi
                                                                                                                                       Trưởng Ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII
Văn bản

820/LĐLĐ

Công văn số 820/LĐLĐ V/v triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 02/08/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:22

817 /LĐLĐ

Công văn số 817 /LĐLĐ V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:21

808/LĐLĐ

Công văn số 808/LĐLĐ V/v tuyên truyền, thực hiện Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị giấy thông hành

Thời gian đăng: 15/07/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:37

787/LĐLĐ

Công văn số 787/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 57 | lượt tải:55

776/LĐLĐ

Công văn số 776/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 95 | lượt tải:39

684/QĐ-TLĐ

Quyết định số 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Thời gian đăng: 02/07/2020

lượt xem: 67 | lượt tải:48

362/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 362/KH-LĐLĐ về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 02/06/2020

lượt xem: 140 | lượt tải:357

360/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 360/KH-LĐLĐ về việc Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:85

760/CV - LĐLĐ

Công văn số 760/CV - LĐLĐ “V/v Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020”

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:99

358/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 358/KH-LĐLĐ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn

Thời gian đăng: 18/05/2020

lượt xem: 175 | lượt tải:204
Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay5,407
  • Tháng hiện tại49,943
  • Tổng lượt truy cập8,749,838
Công ty cổ phần Xi Măng Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây