Trang thông tin điện tử

Trang thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên

10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn Điện Biên năm 2015

Thứ tư - 16/12/2015 08:50
Năm 2015 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do đó, hoạt động tuyên giáo công đoàn xác định 10 nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2015.
10 nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo công đoàn Điện Biên năm 2015
1. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, kết quả Đại hội Đảng ở đơn vị, ngành, Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Hướng mạnh về cơ sở nắm tình hình đoàn viên, CNVCLĐ giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
2. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ các cấp trong tỉnh, Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX; phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Giới thiệu cho tổ chức Đảng phát triển đảng viên  là đoàn viên công đoàn tiêu biểu.
3. Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
4. Tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng công nhân” năm 2015 với những nội dung sáng tạo, hình thức phong phú, thiết thực với cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015), kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015).
5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”. Phát động và tổ chức sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; thực hiện an toàn giao thông, văn hóa giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ, ngày 02/6/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện của các cấp Công đoàn trong tỉnh, để điều chỉnh phù hợp với thực tế.
7. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 6/1/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức công đoàn”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban tin hoạt động công đoàn và Trang thông tin điện tử công đoàn tỉnh. Tích cực phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn.
8. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiểu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”. Tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp 2013, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, luật BHXH, BHYT, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 do tỉnh phát động.
9. Tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn thực hiện các Đề án của Trung ương về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
10. Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị cơ sở để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo công đoàn sát với thực tiễn trong tình hình mới./.

 

Nguồn tin: Thanh Tươi - Trưởng ban TGNC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII
Văn bản

820/LĐLĐ

Công văn số 820/LĐLĐ V/v triển khai thi hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 02/08/2020

lượt xem: 15 | lượt tải:22

817 /LĐLĐ

Công văn số 817 /LĐLĐ V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:21

808/LĐLĐ

Công văn số 808/LĐLĐ V/v tuyên truyền, thực hiện Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị giấy thông hành

Thời gian đăng: 15/07/2020

lượt xem: 39 | lượt tải:37

787/LĐLĐ

Công văn số 787/LĐLĐ V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ

Thời gian đăng: 24/06/2020

lượt xem: 57 | lượt tải:55

776/LĐLĐ

Công văn số 776/LĐLĐ V/v tuyên truyền, hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 95 | lượt tải:39

684/QĐ-TLĐ

Quyết định số 684/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn

Thời gian đăng: 02/07/2020

lượt xem: 67 | lượt tải:48

362/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 362/KH-LĐLĐ về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khóa X về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở

Thời gian đăng: 02/06/2020

lượt xem: 140 | lượt tải:357

360/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 360/KH-LĐLĐ về việc Sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 130 | lượt tải:85

760/CV - LĐLĐ

Công văn số 760/CV - LĐLĐ “V/v Hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020”

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 114 | lượt tải:99

358/KH-LĐLĐ

Kế hoạch số 358/KH-LĐLĐ Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn

Thời gian đăng: 18/05/2020

lượt xem: 175 | lượt tải:204
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay5,407
  • Tháng hiện tại50,087
  • Tổng lượt truy cập8,749,982
Công ty cổ phần Xi Măng Điện Biên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây