Lịch sử Công đoàn Điện Biên

Cùng với sự phát triển và trư­ởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVC - LĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh ta tự hào về thành quả qua 50 năm ra đời, phát triển và trư­ởng thành trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử Anh hùng. Ngày 15/3/1963 Tỉnh ủy lâm thời Lai Châu (nay là Điện Biên) ra quyết định số 04 và ngày 15/4/1963 Ban thư ký Tổng công đoàn Việt nam ra quyết định số 214 chỉ định BCH lâm thời công đoàn Lai Châu gồm 7 đồng chí, do đồng chí Hoàng Minh Các làm Thư ký. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của tổ chức Công đoàn tỉnh Điện biên. Từ đó đến nay đã trải qua X kỳ Đại hội:
 
I – Các kỳ Đại hội:
 
1 - Đại hội lần thứ nhất: Tháng 1 năm 1964
+ Số Đại biểu về dự Đại hội: 150 đồng chí
+ Đại hội đã bầu Ban chấp hành: 17 đồng chí
 
2 - Đại hội lần thứ hai: Từ ngày 23 đến 25 tháng 2 năm 1976
+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 25 đồng chí
3 - Đại hội lần thứ ba: Từ ngày 15 đến 17 tháng 2 năm 1980
+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 29 đồng chí
 
4 - Đại hội lần thứ tư: Từ ngày 7 đến 10 tháng 6 năm 1983
+ Đại biểu dự Đại hội: 200 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 29 đồng chí
 
5 - Đại hội lần thứ năm: Từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 1988
+ Đại biểu dự Đại hội: 198 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 33 đồng chí
 
6 - Đại hội lần thứ sáu:Từ ngày 26 đến 28 tháng 5 năm 1993
+ Đại biểu dự Đại hội: 175 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 33 đồng chí
 
7 - Đại hội lần thứ bẩy: Từ ngày 5 đến 7 tháng 5 năm 1998
+ Đại biểu dự Đại hội: 197 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 39 đồng chí
 
8 - Đại hội lần thứ tám: Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2003
+ Đại biểu dự Đại hội: 220 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 39 đồng chí
 
9 – Đại hội lần thứ IX: Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm 2008.
+ Đại biểu dự Đại hội: 250 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 35 đồng chí
 
10 - Đại hội lần thứ X: Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 03 năm 2013.
+ Đại biểu dự Đại hội: 237 đồng chí
+ Đại hội bầu Ban chấp hành: 36 đồng chí
 
 
II - Chủ tịch Liên đoàn lao động qua các thời kỳ:
 
- Chủ tịch: Hoàng Minh Các – khóa I, II
 
- Chủ tịch: Lò Văn Inh – khóa III
 
- Chủ tịch: Lê Hạnh Nguyên – khóa IV, V, VI, VII
 
- Chủ tịch: Đỗ Ngọc Hiền, Chủ tịch – Trần Ngọc Hùng – khóa VIII
 
- Chủ tịch: Hoàng Ngọc Vinh – Khóa IX, X
  
 
           III-  CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2013- 2018
 
 
1. Đ/c: Hoàng Ngọc Vinh                           - Chủ tịch
3. Đ/c: Lê Thanh Hà                                  - Phó Chủ tịch
3. Đ/c: Phạm Thị The                                - Phó Chủ tịch
4. Đ/c: Nguyễn Thị Tám                             - Ủy viên Ban Thường vụ
5. Đ/c: Vũ Thị Tươi                                    - Ủy viên Ban Thường vụ
6. Đ/c: Nguyễn Quốc Ân                            - Ủy viên Ban Thường vụ
7. Đ/c: Dương Mỹ Hà                                 - Ủy viên Ban Thường vụ
8. Đ/c: Nguyễn Phú Đức                            - Ủy viên Ban Thường vụ
9. Đ/c: Đặng Thị Hiên                                - Ủy viên Ban Thường vụ
10. Đ/c: Bùi Ngọc Quang                           - Ủy viên Ban Thường vụ
11. Đ/c Hà Thị Thu                                    - Ủy viên Ban Thường vụ
12. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Phương             - Ủy viên BanThường vụ
13. Phạm Hữu Hà                                      - Ủy viên Ban Chấp hành
14. Nguyễn Thị  Phương                           - Ủy viên Ban Chấp hành
15. Hoàng Văn Việt                                   - Ủy viên Ban Chấp hành
16. Phìn Đại Bánh                                     - Ủy viên Ban Chấp hành
17. Lê Thị Huệ                                           - Ủy viên Ban Chấp hành
18. Nguyễn Đình Tuyên                             - Ủy viên Ban Chấp hành
19. Phạm Việt Dũng                                   - Ủy viên Ban Chấp hành
20. Nguyễn Ngọc Kỷ                                  - Ủy viên Ban Chấp hành
21. Nguyễn Thị Bích Đào                           - Ủy viên Ban Chấp hành
22.Trịnh Văn Minh                                     - Ủy viên Ban Chấp hành
23. Nguyễn Đình Sung                               - Ủy viên Ban Chấp hành
25. Nguyễn Thị Vân                                   - Ủy viên Ban Chấp hành
26. Vũ Thị Hiền                                          - Ủy viên Ban Chấp hành
27. Vũ Thị Hằng                                         - Ủy viên Ban Chấp hành
28.Vũ Văn Hữu                                           - Ủy viên Ban Chấp hành
29. Lầu Thị Hương                                     - Ủy viên Ban Chấp hành
30. Nguyễn Xuân Đạt                                  - Ủy viên Ban Chấp hành
31. Phan Thị Tân                                        - Ủy viên Ban Chấp hành
32. Nguyễn Thị Phượng                             - Ủy viên Ban Chấp hành
33. Mào Thị Bạn                                         - Ủy viên Ban Chấp hành
34. Hoàng Văn Dưỡng                                - Ủy viên Ban Chấp hành
35. Hoàng Gia Bảo                                      - Ủy viên Ban Chấp hành
36. Phạm Ngọc Đạo                                    - Ủy viên Ban Chấp hành
 
 
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN KHÓA X
 
 
1. Nguyễn Quốc Ân          - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
2. Nguyễn Thị Diện           - Ủy viên.
3. Nguyễn Xuân Đạt         - Ủy viên.
4. Vùi Văn Nguyện           - Ủy viên.
5. Vương Thị Kim Tám     - Ủy viên.
6. Nguyễn Thế Vinh          - Ủy viên
7. Hoàng Minh Tiến          - Ủy viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây