Hệ thống tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
He thong to chuc
 
SỐ LIỆU TỔ CHỨC:
 
TT Nội dung Đơn vị tính Tổng số
1 Tổng số CNVCLĐ người 35.749
2 Tổng số đoàn viên công đoàn người 34.442
3 Tổng số cán bộ chuyên trách công đoàn người 75
4 Tổng số công đoàn cấp trên cơ sở cơ sở 13
  Trong đó: LĐLĐ Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh nt 10
  Công đoàn ngành địa phương, CĐVC nt 3
5 Tổng số công đoàn cơ sở   1061
  Trong đó: CĐCS Cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp   994
   + Số CĐCS Doanh nghiệp có vốn  nhà nước 51% trở lên  
 
18
   + Số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (Công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã…)  
 
35
   + Số CĐCS TW đóng tại địa phương  
 
14
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây