Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI)

Thứ hai - 18/07/2016 14:27
Sáng 16.7, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đă bế mạc. Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN đă biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết của Hội nghị.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) tổ chức hội nghị lần thứ 8 từ ngày 14 đến 16 tháng 7 năm 2016, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị phấn khởi được đón đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) quyết nghị:

1. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đă thảo luận và thông qua các nội dung:

- Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, giai đoạn 2013 - 2016;

- Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016;

- Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương tŕnh “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018”;

- Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương tŕnh “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn” ;

- Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương tŕnh số 1468/Ctr-TLĐ về “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”;

- Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương tŕnh số 1464/CTr-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao tŕnh độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động;

- Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, giai đoạn 2013 – 2016;

- Báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm, chương tŕnh công tác 6 tháng cuối năm 2016;

- Quy định chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Chương tŕnh hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;

- Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong tình hình mới”.

2. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đă thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, gồm: Dự thảo Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Tờ trình về việc điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và nhiệm kỳ công đoàn các cấp phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp; Tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về định hướng sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đồng ý để các đồng chí sau đây thôi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

3.1. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

3.2. Đồng chí Hoàng Đức Hạnh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

3.3. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

3.4. Đồng chí Đỗ Đình Hiền, nguyên Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;

3.5. Đồng chí Đỗ Ngọc Hiền, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn;

3.6. Đồng chí Cao xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;

3.7. Đồng chí Dương Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên.

3.8. Đồng chí Lê Thành Nhơn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương;

3.9. Đồng chí Ngô Thị Kim Ngọc, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngăi;

3.10. Đồng chí Vơ Văn Khanh, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

3.11. Đồng chí Lê Thị Bạch Phượng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận;

3.12. Đồng chí Lâm Văn Phúc, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước;

3.13. Đồng chí Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

3.14. Đồng chí Nguyễn Văn Vân, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An;

3.15. Đồng chí Đặng Thị Kim Liên, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

3.16. Đồng chí Nguyễn Thị Thu, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh;

3.17. Đồng chí Lê Trọng Sang, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn chuyển công tác về Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/7/2016.

4. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đă bầu bổ sung các đồng chí sau đây vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI):

4.1. Đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

4.2. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam;

4.3. Đồng chí Bùi Thanh Nhân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh B́nh Dương;

4.4. Đồng chí Nguyễn Xuân Phối, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận;

4.5. Đồng chí Nguyễn Thiện Phú, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

4.6. Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

4.7. Đồng chí Phạm Hữu Thư, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

4.8. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;

4.9. Đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước;

4.10. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

4.11. Đồng chí Lê Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam;

4.12. Đồng chí Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

5. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đă bầu bổ sung các đồng chí sau đây vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI):

5.1. Đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn pḥng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

5.2. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng;

5.3.  Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn bầu đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Trưởng phòng cán bộ Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn vào Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

7. Ban Chấp hành giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành và quyết định việc: Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Công đoàn Việt Nam; cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đăi cho đoàn viên công đoàn Việt Nam; xây dựng các thiết chế văn hóa theo hướng xă hội hóa phục vụ nhu cầu thiết thân của đoàn viên, công nhân, lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; Nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả kinh tế của các đơn vị kinh tế để đơn vị sự nghiệp có thu của hệ thống Công đoàn Việt Nam; Quản lý chặt chẽ, hiệu quả công tác tài chính các cấp công đoàn; Ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xă hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xă hội 5 năm 2016 – 2020; Chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2016).


 

                                                                                                                                     TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                                       Chủ tịch Bùi Văn Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn thuộc đối tượng nào?

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây